03 juli Innovatiemissie floating offshore wind naar Zuid-Frankrijk

Activiteitendata

  • Datum -
  • Locatie Port-la-Nouvelle, Occitanië

Werkt u in de offshore wind-industrie en biedt uw organisatie oplossingen voor drijvende windparken?
Wilt u graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de zeer actieve regio Occitanië in Zuid-Frankrijk op het gebied van drijvende windparken?
Dan nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de 'Floating Offshore Wind in Occitanië' innovatiemissie van 3 tot en met 6 juli 2023.

Meer informatie

Voor wie?

De missie richt zich met name op R&D-managers, business development managers, CTO's en CEO's van geïnteresseerde bedrijven (start-ups/scale-ups, mkb en grote bedrijven) die actief zijn in de floating wind-industrie en kennisinstellingen die werken aan, of betrokken zijn bij, de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor drijvende windparken.

De missie is kleinschalig, met maximaal 20 deelnemers. We bekijken hoe uw expertise aansluit op de inhoudelijke focus en het doel van de missie.

De Ambassade Parijs en NBSO (Netherlands Business Support Office) in Nantes zijn actief betrokken bij de organisatie.

Focus

De innovatiemissie richt zich op nieuwe technologieën in de floating wind-industrie. De hoofdthema's van de missie zijn:

  • Integraal ontwerp en optimalisatie van windturbines en floaters als één installatie;
  • Standaardisatie en industrialisatie, met name serieproductie van floaters;
  • Assemblage in havens, transport en installatie van turbines;
  • Realisatie van drijvende wind testlocaties;
  • Ecologische aspecten van drijvende windparken.

Waarom Occitanië?

Frankrijk ziet de offshore energiesector als belangrijk voor de Europese strategische autonomie. Het wil de waardeketen voor innovatieve "floating" technologieën in Europa houden. In de regio Occitanië zijn de meeste ontwikkelingen gaande op het gebied van drijvende windparken. Er worden de komende jaren 2 pre-commerciële gebouwd en in 2030 een commercieel project met een vermogen van 250 megawatt. Port-la-Nouvelle wordt ontwikkeld als speciale haven voor drijvende windparken.

Wind'OCC, de clusterorganisatie voor windenergie in de Occitaanse regio, is de katalysator voor de lokale offshore windontwikkelingen. De organisatie staat open voor Europese samenwerking, zoals blijkt uit het MoU dat Holland Home of Wind Energie (HHWE) en Wind'OCC in april 2022 hebben ondertekend.

Programmaopzet

De missie bestaat uit formele en informele netwerkbijeenkomsten, presentaties en rondetafelgesprekken. Ook is er ruimte voor het pitchen van uw organisatie.

Het huidige conceptprogramma voorziet in een bezoek aan de Universiteit van Toulouse, de Universiteit van Montpellier en Port-la-Nouvelle, waar de enorme floaters geassembleerd worden. De komende periode geven wij nader invulling aan het programma. Hierbij houden wij rekening met specifieke wensen van u als deelnemer.

Deelnemen?

Wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan voor 21 april 2023 aan.

Wind and Water Works

De missie wordt georganiseerd in het kader van Wind and Water Works (WWW). WWW is het platform dat is opgericht door RVO, HHWE, NWEA, NMT en IRO en heeft tot doel de Nederlandse offshore wind sector te promoten in het buitenland.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze innovatiemissie? Neemt u dan contact op via innovatiemissies@rvo.nl.

COVID-19 clausule

Momenteel geldt er binnen de EU geen reisadvies op het gebied van Covid. Mocht de situatie de komende 3 maanden substantieel veranderen, dan behoudt de organisatie zich het recht voor de missie alsnog te annuleren.

In opdracht van:

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Zie ook