Duurzame stadsdistributie in de lage-emissie zone van Straatsburg

Geodis, de grote Franse speler op het gebied van transport en logistiek, heeft een contract gesloten met de jonge start-up, Urban Logistic Solutions (ULS), voor het leveren van goederen in de binnenstad van Straatsburg per schuit en vervolgens per fiets. Hoewel er de laatste jaren steeds meer duurzame "last mile"-bezorgingssystemen verschijnen, is dit vervoer over het water vanaf het magazijn aan de rand van de stad, en vervolgens per fiets in het centrum, uniek.

De goederen worden in het magazijn van ULS, dat vlakbij de grachten ligt, gesorteerd in kratten en op een schuit met een capaciteit van 122 ton geladen. Na een reis van ongeveer 30 minuten komt de boot aan op de kade aan de rand van de historische binnenstad, waar de goederen worden uitgeladen en verdeeld over elektrische fietsen met een bagageruimte van 1 m3. De vervoerde goederen zijn zeer divers van aard: van bouwmateriaal tot sigarettenpakjes, van drankvaten tot eenvoudige brieven.

Om het milieuvoordeel van dit type vervoer te versterken, biedt het bedrijf ook een retour transportdienst aan voor recyclebaar afval van winkeliers met containers die geschikt zijn om met de fiets te vervoeren. Het afval wordt vervolgens per schuit naar de opslagplaats vervoerd en vervolgens naar een plaatselijke recyclingcentrum.

ULS, gesteund door de Voies navigables de France (beheerde van de Franse waterwegen) en de betrokken lokale overheden, wil zijn transportdienst binnenkort ook in Lyon aanbieden en vervolgens in een aantal andere Franse steden. De oprichter van de startup wijst op de politieke rol van de overheid in het decarboniseren van stadscentra. Hoewel in Straatsburg een uitgebreide zero-emissie zone is ingevoerd, met een verbod voor vrachtwagens op bepaalde tijdstippen, hangt de invoering ervan grotendeels af van de politieke wil van de plaatselijke autoriteiten.

Bron: Actu-Environnement