Met de trein naar skigebieden: Franse burgemeesters pleiten voor meer treinen

Volgens een recente enquête van de vereniging van burgemeesters in de Franse skigebieden zou 51% van de Fransen bereid zijn om met de trein op wintersport te gaan, indien het aanbod van treinen zou verbeteren. De gemeenten zijn bereid met de SNCF en lokale vervoersmaatschappijen samen te werken om aan deze wens naar meer duurzame mobiliteit tegemoet te komen. Hierbij ook aandacht voor nachttreinen naar de skioorden vanuit de grote Franse en Europese steden.

Thans gaat de meerderheid van de Fransen (89%) met de auto naar de skigebieden en slechts 8% zegt bereid te zijn om op een ander vervoermiddel over te stappen. 44% zou dit voor milieuredenen willen doen. Maar bij een vebetering van het treinaanbod, zou 51% bereid zijn over te stappen op de trein. De vraag naar treinvervoer is nog groter bij 18-24-jarigen: meer dan driekwart van deze leeftijdsgroep zegt bereid te zijn deze vervoerswijze te gebruiken als het aanbod zou worden verbeterd. Deze cijfers, die op 7 juni bekend zijn gemaakt, komen uit een onderzoek dat de vereniging van burgemeesters samen met G2A Consulting en CoManaging heeft uitgevoerd om de gevolgen van de coronacrisis op het gedrag van de Franse bevolking die op wintersport gaat, in kaart te brengen.

43% van de ondervraagden wil een aantrekkelijker treintarief

Van de verbeteringen die wintersporters ertoe zouden aanzetten vaker de trein te nemen, noemde 43% van de ondervraagden een aantrekkelijker prijs, 35% vroeg om een aanvullende service vanuit huis naar het station, 29% om meer rechtstreekse verbindingen en 17% om een ruimere keuze aan dienstregelingen. Bij aankomst in het skigebied verwacht 16% een betere verbinding voor de "laatste kilometer" en een beter vervoersaanbod om zich ter plekke te verplaatsen.

Om van de trein een aantrekkelijk alternatief voor de auto te maken, moeten volgens de vereniging de inspanningen zich richten op de volgende drie punten:

  • Verhogen van het aantal rechtstreekse treinen en het aanbod van nachttreinen naar de skioorden vanuit de grote Franse en Europese steden bestuderen om tegemoet te komen aan de behoeften van met name Engelse, Nederlandse en Belgische klanten.
  • Aanbieden van een multimodaal vervoersaanbod voor de hele reis van deur tot deur.
  • Uitbreiden van het reserverings- en dus het vervoersaanbod buiten de drukste perioden, om de bergen nog toegankelijker te maken voor iedereen en hiermee in te spelen op nieuwe reisgewoonten.

Bron: Localtis