Ecologische planning : Franse regering start met waterbeheer

Frankrijk is gestart met het eerste project in het kader van zijn ecologische planning, de Franse tegenhanger van de Europese "green deal”. Dit project zal gewijd zijn aan waterbeheer. Een van de doelstellingen is het versnellen van de uitvoering van concrete en kwantificeerbare acties voor een veerkrachtiger en soberder waterbeheer. Tijdens het door de Franse regering ingestelde overleg op het gebied van water tussen lokale bestuurders, belanghebbenden en comités van het waterbeheersgebied (comité de bassin) is in 2019 besloten de wateronttrekking voor 2025 met 10% te verminderen en voor 2035 met 25%.

Net als in andere Europese landen heeft Frankrijk deze zomer te maken gehad met een periode van intense en aanhoudende droogte. Tijdens deze periode waren 93 departementen gedwongen waterbeperkingen in te stellen en bevonden 75 departementen zich in een crisissituatie. De boodschap die de Franse regering wil overbrengen is dat het land met minder water zal moeten doen. Kwetsbare punten zijn onder meer de 117 gemeenten die deze zomer geen drinkwater hadden en de gemiddelde lekkage van 20% van het drinkwaternet in Frankrijk.

Concrete voorstellen begin 2023

Zonder het droogteseizoen af te wachten zou de overheid al in november, december of januari beperkingen op het watergebruik kunnen nemen, om een stresssituatie zoals in mei dit jaar te voorkomen. De overige maatregelen zullen aan het eind van het jaar, of uiterlijk begin 2023, bekend worden gemaakt.

Om het waterbeheer aan te passen aan de huidige en toekomstige klimaatverandering en het doel m.b.t. een vermindering van de wateronttrekking in 2025 met 10% en in 2035 met 25% te behalen, zullen de maatregelen betrekking hebben op:

  • Vermindering en verdeling van het waterverbruik over de verschillende activiteiten - landbouw, industrie, drinkwater - en tegelijkertijd het toepassen van innovatie om niet-conventioneel water (met name afvalwater) in te zetten;
  • Toegang tot drinkwater van goede kwaliteit voor iedereen (veerkracht van de waterdistributie, ook in geval van crisis, kwaliteit van het drinkwater, solidaire tariefbepaling op basis van (prijs)prikkels, strijd tegen lekkage);
  • Behoud en herstel van ecosystemen (waterrijke gebieden, behoud van het aquatisch milieu);
  • Strijd tegen bodemafdekking en het voorkomen van overstromingen.

Bron: Ministère de la Transition écologique