10 fabrieken voor een koolstofvrije waterstofsector in Frankrijk

De Franse premier Elisabeth Borne heeft een eerste lijst van 10 geselecteerde projecten bekendgemaakt om in Frankrijk een koolstofvrije “soevereine sector” van waterstofproductie tot stand te brengen. Frankrijk wil tegen 2030 6,5 Gw waterstof produceren door middel van elektrolyse en honderdduizend banen in deze sector scheppen. De tien gekozen fabrieken zullen in zeven regio's worden gevestigd en bijna 5.200 directe banen in Frankrijk creëren, aldus de premier. Frankrijk wil een van de wereldleiders op dit gebied worden.

Vier megafabrieken voor de productie van elektrolysers

De geselecteerde projecten, die gericht zijn op de ontwikkeling van het industriële aanbod van onderdelen voor de productie van koolstofvrije waterstof, maken de bouw mogelijk van :

  • vier megafabrieken in Frankrijk voor de productie van elektrolysers, die tegen 2030 tot 40% van de Europese markt van elektrolysers moeten vertegenwoordigen;
  • productielocaties voor waterstoftanks, brandstofcellen voor duurzame mobiliteit, waterstoftreinen en bedrijfsvoertuigen en materialen die nodig zijn voor de productie van al deze onderdelen.

Een van de geselecteerde projecten is dat van Plastic Omnium. Het bedrijf is van plan om een productielocatie voor waterstoftanks te bouwen, waarvan de productie in 2025 van start moet gaan. De fabriek, die wordt gepresenteerd als Europa's grootste waterstoftankfabriek, zal naar verwachting jaarlijks 80.000 tanks produceren. De tanks zijn bestemd voor hun partners zoals Stellantis en Hyvia (een joint venture van Renault en PlugPower) en voor de productie van de waterstoftrucks van Hyliko, Ford Trucks en Safra (bussen).

Het project van McPhy maakt ook deel uit van de geselecteerde projecten. Het bedrijf gaat een nieuwe generatie alkaline elektrolysers produceren die met name bestemd zijn voor de transportsector.

Grote financiële steun

In totaal wordt voor de 10 projecten 2,1 miljard euro aan overheidsmiddelen uitgetrokken, naast 3,2 miljard euro aan private investeringen, wat het totaal op 5,3 miljard euro brengt. De overheidsmiddelen maken deel uit van de 9 miljard euro die sinds 2020 voor de Franse waterstofstrategie is uitgetrokken, met name gefinancierd door het herstelplan France Relance en het investeringsplan France 2030.

De projecten maken ook deel uit van de projecten die door de Europese Commissie in het kader van IPCEI (Important Project of Common European Interest) zijn goedgekeurd.

Bron: Actu-Transport-Logistique