Frans “soberheidsplan”: aanbevelingen van de sector goederenvervoer en logistiek

De Franse clusterorganisatie voor goederenvervoer en logistiek, France Logistique, heeft een aantal aanbevelingen gepubliceerd die moeten bijdragen aan het nationale “soberheidsplan”. Deze aanbevelingen hebben betrekking op verschillende niveaus: onderneming (benoeming ambassadeur, woon-werkverkeer, uitwisseling best practices,...), logistiek vastgoed (ledverlichting, verwarming/koeling, vullingsgraad magazijnen,…), goederenvervoer over de weg (onderhoud voertuigen, vergroening wagenpark, EcoCombi’s, 44 ton voor grensoverschrijdend en 46 ton voor gecombineerd vervoer,…) en het verduurzamen van de sector (beschikbaarheid schone voertuigen en tankinfrastructuur, lage-emissiezones, modal-shift,…).

Aanbevelingen op niveau van de onderneming

 • Benoemen van een ambassadeur die zich bezighoudt met het energie-efficiëntieplan. Deze ambassadeur zal verantwoordelijk zijn voor de monitoring van het EcoWatt-abonnement (*) van de onderneming, het uitvoeren van een diagnose van verbruik en bronnen van energieverlies en maatregelen voorstellen ter vermindering van het energieverbruik
  * Het Franse alarmsysteem EcoWatt waarschuwt voor consumptiepieken. Bij tekorten krijgen bedrijven, de overheid en huishoudens via EcoWatt een waarschuwing en het advies om hun verbruik terug te schroeven.

 • Identificeren en delen van ecologische best practices op het werk (afvalscheiding, beheer van verbruiksartikelen, waterverbruik)
 • Aanmoedigen van duurzaam woon-werkverkeer voor werknemers (openbaar vervoer, carpoolen, fietsen, lopen)
 • Sensibiliseren van de werknemers voor milieuvriendelijke gebaren, die ook thuis kunnen worden toegepast (EcoWatt-abonnement, enz.)
 • Verminderen van het energieverbruik van digitale technologie door beste praktijken te delen.

Logistiek vastgoed

Met het oog op energieneutraliteit in 2040 stelt de werkgroep met name voor om:

 • geleidelijk over te gaan op het gebruik van ledverlichting, indien mogelijk met aanwezigheidsdetectie en de verlichting van gebouwen en lichtreclames nachts te verminderen of uit te schakelen;
 • zich te houden aan de voorschriften inzake verwarming en koeling (airconditioning vanaf 26°C / verwarming niet hoger dan 19°C) en de temperatuur van koelcellen en het sluiten van laaddeuren als er niet wordt geladen;
 • de vullingsgraad van koel- en vriesmagazijnen te optimaliseren en de koudeproductie en het opladen van voertuigen of vorkheftrucks te vermijden tijdens verbruikspieken (8.00-13.00 uur; 18.00-20.00 uur);
 • distributiecentra bij het zwaartepunt van de goederenstromen te bouwen zodat de af te leggen afstanden worden beperkt.

Goederenvervoer

Voor wat betreft het goederenvervoer zijn de aanbevelingen:

 • meer opleiding in milieuvriendelijk rijden voor chauffeurs;
 • nauwkeurig onderhoud van de voertuigen;
 • de inzet van een route-optimalisatiesoftware om leveringen te optimaliseren;
 • het gebruik van applicaties voor de vergroening van het wagenpark, zoals verdirmaflotte.fr;
 • het verhogen van de massificatie van het goederenvervoer over de weg door te experimenteren met EcoCombi's op trajecten die niet met het spoor kunnen concurreren, en voor het grensoverschrijdend vervoer het toestaan van voertuigen van 44 ton en 46 ton voor gecombineerd vervoer.

Verduurzamen van de sector

Om de sector koolstofvrij te maken, moeten operationele hulpmiddelen worden geïdentificeerd waarmee de volgende doelstellingen worden bereikt:

 • zorgen voor de beschikbaarheid van voertuigen en koolstofarme energie en de invoering van lage-emissiezones (LEZ);
 • ondersteuning van Franse bedrijven in een concurrerende context;
 • massificatie van  goederenstromen en voorraden;
 • stimulering van modal shift.

Samenwerkingsverbanden

Om samenwerkingsverbanden tussen partijen in de transport- en logistieke sector en hun klanten tot stand te brengen voor de ontwikkeling van meer ecologische logistieke organisaties, moeten:

 • de vervoerde hoeveelheden per voertuig worden vergroot door massificatie van de vraag, mutualisatie of vermindering van de door verpakking gegenereerde volumes;
 • het spoorvervoer en de binnenvaart worden ondersteund;
 • vervoerders steun ontvangen voor de overgang van hun wagenpark.

Zie ook: Frans “soberheidsplan”: de vervoerssector aan zet

Bron: France Logistique