Ecologische planning: Premier Borne presenteert methode om van Frankrijk een 'groene natie' te maken

De Franse premier presenteerde eind oktober de details over hoe de ministeries aan de slag gaan om de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk tegen 2030 met 55% te verminderen. En om van Frankrijk een groene natie te maken. Het is de Franse versie van de Europese Green Deal. "We moeten de manier waarop we produceren, consumeren en handelen radicaal veranderen. Het is geen kwestie van ideologie, het wordt steeds meer een kwestie van overleven", verklaarde de premier.

Om dit ambitieuze doel van 55% te behalen moet de Franse regering in acht jaar meer voor het klimaat doen dan het land de afgelopen tweeëndertig jaar heeft gedaan. Naast de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen hebben de vier andere milieu-uitdagingen betrekking op klimaatadaptatie, het herstel van de biodiversiteit, circulaire economie en gezondheid en milieu.

Er is een planning nodig om deze 5 milieu-uitdagingen aan te pakken:

 1. De uitstoot van broeikasgassen verminderen en de gevolgen van de klimaatverandering beperken door :
  - een verdubbeling van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de komende vijf jaar;
  - de uitstoot in 2030 met 55% te verlagen in overeenstemming met de Europese ambitie;
  - in 2050 koolstofneutraliteit te zijn;
 2. Zich aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van de klimaatverandering;
 3. Herstellen van de biodiversiteit;
 4. Verminderen van de exploitatie van onze natuurlijke hulpbronnen in een duurzaam tempo;
 5. Verminderen van alle vervuiling die een invloed heeft op de gezondheid.

Hiervoor start premier Borne 22 "operationele" projecten in verschillende sectoren: mobiliteit (vliegtuigen, treinen, auto's en weginfrastructuur), huisvesting (bouw en renovatie van woningen, stadsontwikkeling), productie (kernenergie, koolstofarme energieproductie, vergroening van de industrie, goederenvervoer, beheer en terugwinning van afval, enz.), consumptie (duurzame aankopen, verantwoordelijke digitalisering, enz.) alsook voeding, landbouw en visserij, en het herstel van de biodiversiteit en de ecosystemen (water, bodem, bossen, oceanen en zeeën). Elk project zal worden uitgesplitst in actieplannen. In het najaar zullen de ministers alle spelers uit de verschillende sectoren per project bijeenbrengen om een alomvattende strategie op te stellen, met doelstellingen en mijlpalen.

Beeld: Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires

De regering steunt hierbij op verschillende reeds bestaande maatregelen, zoals de steunregeling MaPrimeRénov voor energie-efficiënte woningrenovatie, de verhoging van de steun voor de aankoop van een elektrische auto, de strategische sectorcontracten om sectoren koolstofvrij te maken, en het nieuwe Groene Fonds, met 2 miljard euro voor 2023, om de ecologische projecten van lokale overheden te financieren.

Bron: Actu-Environnement, Ministère de la Transition écologique et la Cohésion des Territoires