Kanaal Seine-Noord-Europa: aanbestedingen in 2023

Het kanaal Seine-Noord-Europa, dat een essentiële schakel vormt in de Seine-Schelde rivierverbinding, gaat een periode van grote aanbestedingen in. Vier binnenhavens, twee jachthavens, zes sluizen, drie kanaalbruggen, waarvan één met een lengte van 1.300 m en een waterbassin.

Terwijl de voorbereidende werkzaamheden voor het eerste deel van het kanaal in het najaar van 2022 zijn begonnen, zal het project in 2023 in een stroomversnelling raken met de gunning van het contract voor de eerste sluis in Montmacq (6,41 m verval) in september. De sluis bevindt zich in de sector Compiègne-Passel (Oise), waar een begin is gemaakt met het aanpassen van de rivier. Deze werkzaamheden zullen het mogelijk maken de voorhaven van de sluis en vier bruggen te bouwen waardoor ook grote schepen toegang krijgen tot het kanaal.

Sluis met een groot verval

Vanaf Passel gaat het nieuw kanaal met een breedte van 5,90 m en 19 sluizen verder naar het westen. De laatste twee sluizen, in Marquion-Bourlon en Oisy-le-Verger (Pas-de-Calais), krijgen een verval van 25 m. De Société du Canal Seine-Nord Europe (SCSNE) heeft gekozen voor één projectmanager voor de sluizen met een groot verval om gestandaardiseerde sluizen te ontwikkelen.

Kanaalbrug van 1.300 m

Maar het hoogtepunt van het project is ongetwijfeld de kanaalbrug over de rivier de Somme, een waterweg die 30 m boven de rivier en het kwetsbare gebied van meren in het dal van de Somme zal lopen, over een lengte van 1.300 m, 34 m breed en 4,5 m diep. Deze kanaalbrug zal worden uitgevoerd op basis van een integrale benadering (van ontwerp tot uitvoering). De aanbestedingsprocedure, in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog, loopt sinds 2022. De resultaten zullen in de tweede helft van 2024 bekend worden gemaakt. De andere twee kleinere kanaalbruggen zijn ongeveer 30 meter lang en kruisen de snelwegen A26 en A29.

Beeld: ©Société du Canal Seine-Nord Europe

Een bassin van 14 miljoen m3

Het toekomstige kanaal zal hoofdzakelijk gevoed worden door de Oise, vanuit een kanaalvak tussen de Oise en de Aisne, waar het meeste water is. Om verliezen door infiltratie te beperken heeft de SCSNE ervoor gekozen het kanaal over de hele lengte waterdicht te maken, d.w.z.  5 tot 6 miljoen m2. Om te voorkomen dat het debiet van de Oise te laag wordt, wordt er een bassin van 14 miljoen m3 aangelegd, het Louette-bassin, bij Allaines (Somme), dat door een 42 m hoge dam wordt afgesloten.

Terugwinning van water

De sluizen bevatten verschillende waterbesparende voorzieningen, te beginnen met spaarbekkens, trapsgewijze betonnen constructies die een groot deel van het water terugwinnen wanneer het kanaalpand (kanaal tussen twee sluizen) leeg is en het teruggeven wanneer deze vol is. Volgens de SCSNE wordt hiermee 60 tot 70% van het water dat tijdens de doorvaart van de boot wordt gebruikt, opgevangen. Het nieuwe kanaal omvat 62 weg- en spoorwegkruisingen.

Milieumaatregelen

Het toekomstige kanaal heeft gevolgen voor 300 hectare natuurgebied. Dit zal worden gecompenseerd door de aanleg van wetlands langs het kanaal om waterplanten te ontwikkelen en beschutting te bieden aan dieren, alsmede door herbebossing. In de ecologische verbindingszones zullen stranden worden aangelegd zodat dieren die het kanaal zwemmend oversteken op de oever kunnen klimmen, en in het departement Pas-de-Calais wordt een oversteekplaats aangelegd.

Een jaar van aanbestedingen

In 2023, na de gunning van het contract voor de sluis van Montmacq, zal de SCSNE de eerste aanbestedingen voor de werkzaamheden uitschrijven. De SCSNE werkt met name aan het aanbestedingsdossier voor de aanleg van het kanaal zelf in sector 1, waarvoor de opdracht in juni 2024 moet worden gegund. Voor de andere drie sectoren worden de projectstudies afgerond met het vooruitzicht dat ze binnen zes maanden worden goedgekeurd. Het in maart 2022 ingediende milieuvergunningsdossier zou in maart 2024 moeten worden goedgekeurd en de start van de grote werkzaamheden staat gepland voor 2025.

Voor meer informatie: Openbare aanbestedingen - Canal Seine-Nord Europe (canal-seine-nord-europe.fr)

Bron: Le Moniteur