FederAidd: een virtuele campus om AI en geneesmiddelenonderzoek met elkaar te verbinden

Oncodesign Precision Medicine (OPM) en Servier lanceren "FederAidd", een internationale virtuele campus voor open innovatie om het Drug Discovery-proces te versnellen en betrouwbaarder te maken door gebruik te maken van Artificiële Intelligentie. FederAidd staat voor: Federation for Artificial Intelligence in Drug Discovery.

Beeld: ©https://www.usine-digitale.fr/article/un-campus-virtuel-pour-concilier-ia-et-recherche-medicamenteuse.N2080816#xtor=EPR-4&email=joannette.polo@minbuza.nl

OPM is een biofarmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in precisiegeneeskunde voor de behandeling van resistente en gemetastaseerde kankers, "Wij hebben in samenwerking met andere partners het AI-denken geïntroduceerd om een database van kankerpatiënten op te bouwen om algoritmen te bouwen om zo de beste behandeling op te zetten”. Aldus Philippe Genne, CEO van OPM.

Het hoofddoel van FederAidd is het ontwikkelen en versnellen van AI-projecten die worden toegepast op de ontdekking van innovatieve geneesmiddelen. FederAidd  wil AI en Drug Discovery spelers en hun partners samenbrengen rond wetenschappelijke, technische en regelgevende expertise om de efficiëntie en snelheid van geneesmiddelenontwikkelingsprogramma's te verhogen. De vereniging heeft de ambitie samenwerkingsprojecten te genereren, afstemming, uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende spelers te vergemakkelijken.

Er zal in 2023 een ‘Call for Expression of Interest’ (CEI) worden gelanceerd, in samenwerking met Medicen, het gezondheidscluster van de regio Île-de-France, en Montreal International (Canada), om nieuwe partnerschappen te identificeren voor innovatieve projecten in Frankrijk en in het buitenland die kunnen profiteren van FederAidd. In het eerste kwartaal van 2023 zal een webinar worden georganiseerd om alle informatie te delen over hoe FederAidd werkt en hoe men zich kan aansluiten. In januari zal hierover meer bekend worden via de sociale netwerken van OPM en Servier.

Bron: servier-opm-federaidd-campus-open-innovation_PR.pdf