Frankrijk komt in 2023 met wetsvoorstel voor groene industrie

De Franse minister van Economie Bruno Le Maire zal in 2023 een wetsvoorstel voor een groene industrie indienen, waarmee hij de verduurzaming van de Franse industrie wil stimuleren en nieuwe bedrijventerreinen in Frankrijk wil creëren. Op Europees niveau pleit Bruno Le Maire, samen met zijn Duitse collega, voor een Europese Inflation Reduction Act (IRA) als verwijzing naar het Amerikaanse klimaatplan waarin naast miljarden aan subsidies voor groene energie, belastingvoordelen zijn opgenomen voor de aankoop van elektrische auto's en batterijen die in de VS zijn geproduceerd. Europese landen vrezen dat hun industrie op achterstand komt door deze maatregelen.

Met dit nieuwe wetsontwerp wil de minister van Economie de productie van industriebedrijven terughalen naar Frankrijk en de industrie verduurzamen. Het wetsontwerp zal “fiscale, regelgevende en wetgevende bepalingen omvatten om de oprichting van industrieterreinen op Frans grondgebied te versnellen, het koolstofvrij maken van de industrie aan te moedigen en betere opleidingen aan te bieden", aldus de minister. De wet moet "een krachtige duurzame industrie op Frans grondgebied creëren met de productie van waterstof, elektrolyse, elektrische batterijen, kernenergie en hernieuwbare energie".

Op Europees niveau pleit Bruno Le Maire voor een Europese Inflation Reduction Act (IRA), geïnspireerd op die van de Verenigde Staten, die het mogelijk maakt aanzienlijke subsidies toe te kennen aan bepaalde industriële sectoren die als strategisch worden beschouwd.

Bron: La Tribune