SNCF gaat zelf energie opwekken

Op donderdag 6 juli kondigde de SNCF-groep (Franse spoorwegen) de oprichting aan van zijn nieuwe dochteronderneming SNCF Renouvelables. De groep heeft de ambitie om via deze dochteronderneming een elektriciteitsproducent te worden die een deel van de eigen groeiende behoeften kan dekken. De SNCF is namelijk van plan het aantal vervoerde passagiers en goederen voor 2040 te verdubbelen. Maar met een jaarlijks verbruik van 9 TWh en stijgende energieprijzen staan er veel zaken op het spel. De energierekening van de SNCF is tussen 2022 en 2023 meer dan verdubbeld. Met deze nieuwe dochteronderneming hoopt de groep zijn bevoorrading veilig te stellen en zijn kosten te beheersen. Het bedrijf is ook van plan om een deel van de geproduceerde elektriciteit te verkopen.

Beeld: ©SNCF

1.000 hectare in 2030, 10.000 in 2050

Het grondbezit van de SNCF is gevarieerd, maar erg groot: bijna 12 miljoen vierkante meter aan gebouwen en dus evenveel daken die beschikbaar zijn voor het installeren van zonnepanelen, en meer dan 100.000 hectare (ha) grond. Hiermee is het bedrijf één van de grootste grondbezitters in Frankrijk. De groep is daarom van plan om deze grond te benutten: de maximale geschatte capaciteit voor het installeren van zonnepanelen is 10.000 ha, waarmee de groep in 2050 zelfvoorzienend zou kunnen zijn.

Voor 2030 gaat de SNCF 1.000 ha aan zonnepanelen installeren. Met een productie van 1.000 MWpiek (MWp) zullen deze panelen tussen 15% en 20% van de jaarlijkse behoeften van de SNCF dekken. De investering bedraagt 1 miljard euro over zeven à tien jaar. Volgens het bedrijf beschikt de SNCF over voldoende eigen middelen om dit te financieren, maar sluit industriële of financiële partnerschappen niet uit. Sommige lokale overheden hebben hun interesse al getoond.

Hoewel het project "financierbaar, toegankelijk en economisch relevant" is, zal het niet worden gerealiseerd zonder vooronderzoek en innovatie. Allereerst voor de opslag van elektriciteit, maar vooral voor de installatie van verticaal opgestelde panelen. Volgens de directie van de SNCF hebben fabrikanten er vertrouwen in dat deze technologie voor 2030 volwassen zal zijn.

De Franse minister van energietransitie, Agnès Pannier-Runacher, prijst deze "allesbehalve anekdotische lancering", waarvan ze "hoopt dat het de eerste zal zijn in een grote reeks projecten van bedrijven en lokale overheden". In Frankrijk ligt het ruimtelijk potentieel voor zonnestroom ook in de verkeersinfra. Verschillende concessiehouders van snelwegen zijn deze weg al ingeslagen en onderzoeken de mogelijkheden om langs de snelwegen hernieuwbare energie op te wekken.

Bron: Actu-Environnement