Reparatie-bonus huishoudelijke apparaten

In december 2022 heeft Frankrijk een reparatie-bonus ingevoerd om consumenten aan te moedigen hun huishoudelijke apparaten te laten repareren in plaats van ze te vervangen. Deze regeling is bedoeld om de levensduur van deze apparaten te verlengen. De reparatie-bonus maakt deel uit van een breder streven om de hoeveelheid afval te verminderen. De Franse wet tegen verspilling en voor de circulaire economie (Agec) uit 2020 helpt het reparatieaanbod voor elektrische en elektronische apparatuur te verbeteren.

Het doel van de reparatie-bonus is om het financieel aantrekkelijker te maken om huishoudelijke apparaten, elektronische apparatuur en doe-het-zelfartikelen te repareren. Het moedigt consumenten aan om naar een erkende reparateur te gaan met hun defecte wasmachine, wasdroger, koffiezetapparaat, enz.

Hoe hoog is de reparatie-bonus?

De reparatie-bonus bedraagt ongeveer 20% van de totale reparatiekosten. Het gaat om een financiële tegemoetkoming van 10 tot 45 euro, afhankelijk van het type apparaat dat wordt gerepareerd. Zo krijgt men bijvoorbeeld een korting van:

  • 10 euro voor de reparatie van een waterkoker, koffiezetapparaat of citruspers
  • 20 euro voor een camera, oven of spelconsole
  • 30 euro voor een televisie of videoprojector
  • 45 euro voor een computer

Wat zijn de voorwaarden voor de reparatie-bonus?

Elke particulier die een huishoudelijk apparaat wil laten repareren, komt in aanmerking voor de reparatie-bonus, op voorwaarde dat het apparaat onder de regeling valt. Om de reparatie-bonus te ontvangen, is het noodzakelijk dat:

  • het apparaat niet langer onder garantie valt;
  • het apparaat deel uitmaakt van de categorie kleine of grote huishoudelijke apparaten;
  • het apparaat goed is onderhouden en het probleem niet het gevolg is van verkeerd gebruik;
  • het apparaat is gerepareerd door een erkende reparateur.

Welke apparaten komen in aanmerking voor de regeling?

Beeld: ©ecosystem

Er is een eerste lijst van 51 producten opgesteld voor 2022 en 2023, waaronder was- en afwasmachines, strijkijzers, mobile telefoons, tablets, kookplaten, wasdrogers, koelkasten, stofzuigers, computers, koffiezetapparaten, broodroosters, waterkokers, enz. Deze lijst zal in 2024 en 2025 worden uitgebreid met nieuwe producten, zoals mobiele airconditioners, magnetrons, desktopcomputers, printers en ander aanvullend elektrisch gereedschap.

De korting verschijnt automatisch op de rekening, bijvoorbeeld een korting van €10 voor het repareren van een koffiezetapparaat, €25 voor het repareren van een wasmachine, etc.

Als de totale reparatiekosten van het apparaat lager zijn dan het bedrag van de reparatie-bonus, komt men niet in aanmerking voor de bonus. Er zijn ook drempels voor de reparatie van computers scanners en printers. Reparateurs die de korting op de reparatie-bonus hebben toegepast, worden op hun beurt terugbetaald door de milieuorganisaties die bij de regeling zijn aangesloten.

Waar kan men een erkende reparateur vinden?

Om in aanmerking te komen voor de reparatie-bonus moet de consument een beroep doen op een erkende reparateur met het label "QualiRépar". In de praktijk kunnen alle reparateurs van huishoudelijke apparaten dit label aanvragen als ze aan de labelvoorwaarden voldoen. Vervolgens worden ze opgenomen in een speciale gids die eind 2023 meer dan 1.500 erkende reparateurs zal bevatten.

Hoeveel geld zit er in het repartiefonds?

De reparatie-bonus wordt betaald uit het reparatiefonds voor huishoudelijke apparaten. De minimale toewijzing van dit fonds is bij decreet vastgesteld en als de reparatiedoelstelling niet wordt gehaald, moet dit bedrag worden verhoogd in verhouding tot de doelstelling die niet is gehaald. Het is duidelijk dat de reikwijdte van de regeling hoofdzakelijk afhangt van de ambitie die de regering heeft vastgesteld. De regering legt uit dat "er naar schatting 10 miljoen reparaties per jaar worden uitgevoerd in Frankrijk, [en dat] het doel van dit fonds is om het volume van de reparaties met 20% te verhogen".

Dit punt gaf aanleiding tot een eerste krachtmeting. Aanvankelijk bepaalde het "transversale" decreet van november 2020 dat de toewijzingen van het fonds niet minder mochten bedragen dan 20% van de geraamde kosten voor de reparatie van de betrokken producten. Uiteindelijk heeft de regering, onder druk van de producenten, deze minimale steun gehalveerd en een "geleidelijk traject" ingevoerd om het volledige bedrag over zes jaar te spreiden.

Concreet schatte het Franse agentschap voor ecologische transitie (Ademe) dat er 203 miljoen euro in 2022 en 233 miljoen euro in 2027 nodig is om de doelstelling van 20% voor de UPV voor elektrische en elektronische apparatuur te halen. Uiteindelijk is het bedrag van het fonds in 2023 vastgesteld op €20 miljoen en zal dit bedrag geleidelijk stijgen tot €102 miljoen in 2027.

Bron: Actu-Environnement, Capital