Waterstof: stand van zaken van de Franse waterstofstrategie

Zo'n veertig landen investeren momenteel massaal in waterstof, wat de internationale situatie behoorlijk dynamisch maakt. Ook Frankrijk doet actief mee. Het land is weliswaar bijna een soevereine industriële speler geworden, wat het oorspronkelijke doel was van de nationale strategie, toch moet het momenteel zijn waterstofstrategie bijstellen.

Vóór 8 september 2020 zou Frankrijk nooit een industrieel plan voor de nationale industrie ter waarde van €7 miljard over tien jaar opgesteld hebben, met nog eens €2 miljard erbij een jaar later dankzij het post-Covid herstelplan. Het doel van het plan was om vrijwel vanaf nul een waterstofindustrie te creëren die op gelijke voet kan concurreren met Duitsland, zonder afhankelijk te zijn van China.

Met zijn nationale strategie voor de ontwikkeling van CO2-arme waterstof introduceerde de Franse minister van Economie, Bruno Le Maire, een Franse aanpak en maakte hij duidelijke keuzes.
Die keuzes worden momenteel wel wat bijgesteld. Zo werd de ontwikkeling van infrastructuur voor het transport en de opslag van waterstof over het hoofd gezien in de nationale waterstofstrategie voor 2020.
De herziening ervan in 2024 moet dit corrigeren.

Waterstof gigafactories Frankrijk waaronder Elogen
Beeld: ©Usine Nouvelle

Lokaal, autonoom ecosysteem

Tussen nu en 2025 is het idee dat 3,4 miljard euro wordt geïnvesteerd in de productie van elektrolysers voor de lokale productie van koolstofarme waterstof met behulp van kernenergie, om de CO2-uitstoot van de industrie en de zware mobiliteit te verminderen.

Kernenergie voor CO2-arme waterstof
Dit zou Frankrijk in de voorhoede moeten plaatsen van de wereldwijde race om waterstof groot te maken. In tegenstelling tot het enkele maanden eerder aangekondigde Duitse plan (ook goed voor 9 miljard euro) of het in 2017 gelanceerde Japanse plan, voorzag het Franse plan niet in infrastructuur, noch in de invoer van groene waterstof uit landen met grote zonne- of windenergievoorraden of blauwe waterstof uit aardgas producerende landen, noch in de uitvoer van technologieën, noch in de opslag van hernieuwbare energiebronnen.
Frankrijk, met zijn kernenergie en industriële basis, moest de koolstofarme waterstof die het nodig had lokaal kunnen produceren, zonder het scenario van de fotovoltaïsche industrie te herhalen, die afhankelijk bleek van Chinese panelen.

Waterstof Frankrijk op de kaart
Drie en een half jaar later moet toegegeven worden dat dit plan helemaal niet zo slecht heeft uitgepakt. Dankzij de opzet van een IPCEI voor waterstof, waardoor het subsidieplafond voor de industrie werd opgeheven, en dankzij het dynamisme van de Franse spelers : van de 40 projecten die door Brussel werden geselecteerd in het kader van de Hy2Tech-projectoproep, waren er 10 Frans.
Hierdoor kon de regering 2,7 miljard euro vrijmaken over een periode van drie jaar voor de ontwikkeling van een twintigtal fabrieken of productielijnen voor bijvoorbeeld electrolysers of fuel cells, die vrijwel de hele waardeketen bestrijken.«Frankrijk is een van de weinige landen ter wereld die over alle technologische bouwstenen beschikt», aldus Géraldine Lemblé, adjunct-directeur-generaal van Medef International, de Franse werkgeversorganisatie. Waterstof is onze meest actieve sector. Er zijn nieuwe fabrieken gebouwd, voornamelijk voor bedrijfsvoertuigen, hoewel dit niet de prioriteit van het Franse plan was.
 

De Franse waterstofwaardeketen op de kaart
Beeld: ©Bron: Usine Nouvelle

De automotivesector in de voorhoede

Hyvia (een joint venture tussen Renault en Plug) en Symbio (een joint venture tussen Michelin en Forvia) hebben hun brandstofcelproductielocaties respectievelijk in maart 2022 en december 2023 in gebruik genomen, en Forvia zijn waterstoftankfabriek in oktober 2023.
Tegelijkertijd waren drie fabrikanten van tankstations, Atawey, HRS en MCPhy, hun industriële installaties aan het ontwikkelen en fondsen aan het werven op de beurs.

Nog ver weg van de doelstelling van 10 GW voor 2035
De waterstof IPCEI lanceerde ook de bouw van vier gigafabrieken voor elektrolysers - die van McPhy, Genvia, Elogen en John Cockerill - en membraanproductielijnen bij Arkema.
Een tweede golf van IPCEI-projecten moet de gigafabriekprojecten van Gen'Hy en HDF Energy valideren, die gigantische brandstofcellen (1 MW) willen ontwikkelen voor stationaire opslag van hernieuwbare energie of voor maritieme toepassingen.

Daarnaast hebben de oproepen voor projecten van Ademe voor lokale waterstofecosystemen geleid tot 46 projecten in 30 regio's, waaronder overzees Frankrijk, die goed zijn voor 80 MW aan lokale waterstofproductiecapaciteit om vuilniswagens of bussen van stroom te voorzien... Dat lijkt niet veel.
Maar daarnaast is er de projectoproep Hy2Use van de IPCEI, waardoor het Normand'Hy-project van Air Liquide (200 MW in Port-Jérôme) kon worden gevalideerd en gefinancierd. Het project van Masshylia, TotalEnergies en Engie (120 MW in La Mède) is er nog niet. Anders zou er bijna 1,4 tot 1,8 GW aan massale waterstofproductie voor de industrie kunnen ontstaan, volgens de lobby-organisatie van de sector, France Hydrogène, in haar rapport van juni 2023.

Dat is mooi, maar het is allemaal nog ver verwijderd van de 6,5 GW die in de strategie voor 2030 wordt aangekondigd en de 10 GW die nodig is voor de productie van synthetische brandstoffen voor lucht- en zeetransport in 2035. We zijn ook nog ver verwijderd van de 2 tot 3 GW die de voormalige premier Elisabeth Borne als veilig aankondigde in haar presentatie ter de herziening van de waterstofstrategie op 15 december 2023.

Momenteel vindt overleg plaats over de herziening van de nationale waterstofstrategie. De 4 miljard euro over een periode van tien jaar die de regering op tafel legt voor een mechanisme ter ondersteuning van de waterstofproductie zal echter slechts de installatie van 1 GW aan concurrerende elektrolyse dekken.

Wat betreft zwaar transport, vrachtwagens en treinen, hebben elektrische batterijen hun laatste woord nog niet gezegd. "De industrie zit midden in het proces. Het is allemaal goed en wel om de ontwikkeling van waterstof gigafabrieken te hebben gesubsidieerd via het steunmechanisme, maar we moeten ook iets doen aan de vraag", aldus Philippe Boucly, voorzitter van France Hydrogène, die 700-800 miljoen euro vraagt om waterstofstations te ontwikkelen en de aankoop van waterstofvoertuigen te subsidiëren.

De markt is er nog niet klaar voor
Ook in de industrie blijft de vraag achter. "De markt is minder rijp dan we dachten", zegt Catherine MacGregor, de CEO van Engie, die toegeeft dat ze sommige projecten heeft opgegeven. De markt voor het CO2-vrij maken van de industrieën die de meeste broeikasgassen uitstoten, zoals staal, het hoofddoel van de Franse strategie, is er nog niet klaar voor. Volgens haar "zijn de toepassingen die het snelst van de grond zullen komen, de toepassingen zijn die al bestaan, waarbij grijze waterstof wordt vervangen door groene, zoals de productie van ammoniak".

Bovendien zal het opschalen van elektrolysers naar eenheden van enkele tientallen gigawatt niet zo eenvoudig zijn als de industrie heeft aangekondigd. "Er is ook de kwestie van de rijpheid van de technologie en de echte problemen die gepaard gaan met de industrialisering van elektrolysers", voegt de CEO van Engie eraan toe.

En dan hebben we het nog niet eens over de onzekerheid van de exploitanten over de elektriciteitsprijs, aangezien die meer dan de helft van de kosten voor de productie van waterstof door elektrolyse zal uitmaken. De overeenkomst tussen de regering en EDF over de nieuwe toekomstige regulering van de elektriciteitsprijzen geeft hen niet genoeg zichtbaarheid.
"De sleutel is om een overvloed aan koolstofarme elektriciteit te hebben. Maar bij €100 per megawattuur zal er geen waterstof zijn in Frankrijk",  waarschuwt Philippe Boucly. Tussen €50 en €70, en als de prijs van elektrolysers daalt, zou er geen probleem moeten zijn.

De onhaalheid van Franse soevereiniteit op het gebied van waterstof
Maar Frankrijk is niet het enige land dat bezig is. China, dat 50% van de wereldwijde elektrolyseproductiecapaciteit in handen heeft, bevindt zich in de beste positie om de prijzen te doen dalen. Bovendien hebben meer dan 40 landen over de hele wereld een routekaart voor waterstof bekendgemaakt, waaronder enkele met zeer sterke exportambities, zoals de Verenigde Staten, Saoedi-Arabië, Australië, Chili, Marokko en Noorwegen.
Dit dwingt Frankrijk om eindelijk de optie te overwegen van het importeren van groene waterstof of zijn derivaten, zoals ammoniak, dat gemakkelijker te transporteren is. In haar herziene strategie erkent de regering dat "het gebruik van de invoer van CO2-vrije waterstof op middellange termijn mogelijkheden kan bieden als aanvulling op de binnenlandse productie in een open economie".

Import 2030-2040
De eerste stromen worden niet verwacht voor 2030 en zouden zich pas echt moeten ontwikkelen in de jaren 2040 met de eerste intercontinentale transportinfrastructuren. Om een duidelijker beeld te krijgen, heeft de Franse regering de Inspectoraten-Generaal van Financiën en Milieu en Duurzame Ontwikkeling, evenals de Algemene Economische Raad, opdracht gegeven om "de geschiktheid en de invoermethoden" van waterstof in Frankrijk te analyseren.
Hun conclusies worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht.

Franse waterstofdiplomatie
Beseffend dat Franse fabrikanten niet kunnen wachten tot de binnenlandse vraag zich ontwikkelt, heeft de Franse regering besloten om het voorbeeld van Duitsland te volgen en een echte Franse waterstofdiplomatie op het internationale toneel op te zetten.
Deze zal alle bestaande steunmechanismen voor de export mobiliseren (leningen van de Franse schatkist, steun van Business France, enz. ) en zal later dit jaar een investeringssubsidie creëren om directe steun te geven aan de installatie van Franse apparatuur. Hoewel directe overheidssteun voorbehouden zal blijven voor binnenlandse productie, lijkt het idee van een volledig soeverein Frankrijk in de waterstofsector in de kast te belanden.

Te ontwikkelen netwerkinfrastructuren
De ontwikkeling van infrastructuren voor het transport en de opslag van waterstof werd over het hoofd gezien in de nationale waterstofstrategie voor 2020. De herziening ervan in 2024 moet dit verhelpen. De tekst voorziet in de aanleg van 500 km aan pijpleidingen voor gasvormige waterstof tegen 2030 binnen de vier belangrijkste hubs voor massaproductie van waterstof in de CO2-arme industriële zones van Fos-sur-Mer, Duinkerken, Le Havre-Seinemonding en Chemical Valley, en om ze te verbinden met opslaglocaties. Deze laatste zullen ondergronds worden geïnstalleerd, in zoutcavernes die al worden gebruikt voor de opslag van aardgas door Storengy, de dochteronderneming van Engie.

Opslag
Met behulp van Europese financiering heeft Storengy in september vorig jaar haar eerste proefinstallatie voor de opslag van waterstof, Hypster, in gebruik genomen op haar locatie in Etrez (Ain). De andere mogelijke locaties bevinden zich in het oosten, zuidoosten en zuidwesten van Frankrijk. Met andere woorden, ver weg van de waterstofhubs in Normandië en Noord-Frankrijk. "Er is meer dan 500 km nodig om al deze hubs met de opslagfaciliteiten te verbinden," legt Geoffroy Anger uit, hoofd H2- en CO2-transportontwikkeling bij GRTgaz. Alleen al voor het Hysow-project van Teréga, om de haven van Bordeaux en het luchtvaartknooppunt van Toulouse te verbinden met de opslaglocaties in Lacq, is 600 km aan pijpleidingen nodig.
Het verbinden van productiehubs met opslaggebieden zal essentieel blijken om de veerkracht van het elektriciteitssysteem te waarborgen.
Uit een studie van RTE en GRTgaz in 2023 blijkt dat de 6,5 GW aan elektrolysecapaciteit die gepland staat voor 2030 beschouwd kan worden als afvlakinstrumenten voor het elektriciteitsnetwerk als ze gekoppeld worden aan opslag. Deze strategie zou het Franse elektriciteitssysteem 1,5 miljard euro per jaar kunnen besparen.
De regering heeft de Franse regelgevende commissie voor energie (CRE) opdracht gegeven om een kader op te stellen voor de regulering en ondersteuning van deze infrastructuren.
De Commissie moet in 2026 verslag uitbrengen. Te laat, volgens de spelers in de sector.

Infrastructuurbehoefte
"Het is dringend nodig om de infrastructuurbehoeften te plannen. De ontwikkeling van infrastructuur neemt relatief veel tijd in beslag", zegt Geoffroy Anger. Vooral omdat er ook vooruitgang moet worden geboekt met de waterstof backbone, die groene waterstof die in Spanje en in Noord-Afrika wordt geproduceerd, via Frankrijk naar Duitsland moet vervoeren. De overheid wil gebruikers laten betalen.
Europa daarentegen vindt deze projecten van gemeenschappelijk belang, met name de vijf die door GRTgaz worden ondersteund. Het eerste, Mosahyc, wil waterstof exporteren van Moezel naar Saarland door oude gaspijpleidingen om te bouwen, en wacht nu op de definitieve investeringsbeslissing voor het van start kan gaan.
Het tijdperk van de waterstofinfrastructuur is van start.

Bron: Usine Nouvelle, 29 januari 2024

Contact: Joannette Polo