Citeo presenteert 11 voorstellen voor een duurzame en soevereine Europese Unie

In de aanloop naar de Europese verkiezingen komt de Franse eco-organisatie Citeo met 11 voorstellen voor een economisch, ecologisch en soeverein model binnen de Europese Unie. Citeo is verantwoordelijk voor de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor huishoudelijke verpakkingen en grafisch papier. Dit gebeurt in een complexe regelgevingsomgeving, waaronder de Green Deal, de doelstellingen voor koolstofreductie, de ontwerpverordening voor verpakkingen en verpakkingsafval, de richtlijnen over milieuclaims en greenwashing, en de richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

"Als onderdeel van het democratische debat willen we laten zien hoe belangrijk de circulaire economie is. Deze economie helpt het industriebeleid en milieubeleid te verenigen, wat nodig is voor een gezonde interne markt. We willen concrete voorstellen doen aan toekomstige Europese beleidsmakers," zegt Jean Hornain, directeur van de eco-organisatie.

De 11 voorstellen luiden als volgt:

1. Harmoniseer de regels voor verpakkingen en verpakkingsafval op Europees niveau.

In de volgende zittingsperiode van de Europese commissarissen en de leden van het Europees Parlement moeten de reikwijdte en middelen van de nieuwe Europese verpakkingsregels worden vastgesteld. Citeo heeft 8 concrete voorstellen gedaan. Een van deze voorstellen is de harmonisatie van de regels voor het markeren en sorteren van verpakkingen. Het Franse info-tri-logo is een duidelijke markering. Het biedt flexibiliteit en kan worden aangepast aan nationale inzamelsystemen.

2. Geef consumenten betrouwbare milieu-informatie.

Meer dan 50% van de milieuclaims op verpakkingen zijn misleidend. Daarom pleit Citeo voor het versterken van de positie van consumenten. Ze willen dat initiatieven binnen de Europese Unie worden geharmoniseerd. Dit betreft de reikwijdte van de richtlijn inzake milieuclaims, vereisten voor rechtvaardiging en communicatie, etikettering, verificatie, ondersteuning van kleine bedrijven, en de verantwoordingsplicht van bedrijven.

3. Zie afval als een nieuwe hulpbron.

Citeo stelt voor om de herziening van de Kaderrichtlijn Afval verder uit te breiden. Deze herziening richt zich nu alleen op voedselverspilling en textiel. Een van de 8 voorgestelde mogelijkheden is een verbod op storten. Dit moet vermindering, hergebruik en recycling stimuleren.

4. Stel bindende regels op voor biologische en niet-fossiele grondstoffen.

Met de opkomst van nieuwe materialen als vervanging van fossiel plastic, , is het nodig om een kader vast te stellen. Dit kader moet de hele levenscyclus van het materiaal omvatten. Zo zorgen we ervoor dat de impact op het milieu echt positief blijft. We willen voorkomen dat plasticvervuiling en verlies van biodiversiteit verergeren.

5. Breng circulaire economie en gezondheidskwesties samen.

De regels voor gerecycled plastic in voedselverpakkingen moeten eenvoudiger worden. De goedkeuringsprocedure voor recyclingprocessen, die nu 2 tot 7 jaar duurt, moet sneller. Ook moet het toezicht strenger worden. Dit geeft bedrijven beter inzicht en helpt hen te investeren en innoveren.

6. Breid het koolstof aanpassingsmechanisme aan de grenzen (CBAM) uit om gebruik van Europese gerecycleerde materialen te ondersteunen.

Citeo wil dat polymeren, glas en papier in het CBAM worden opgenomen. Dit zorgt voor eerlijke concurrentie en ondersteunt de prijs van secundaire grondstoffen.

7. Open de EU-regeling voor emissiehandel.

Citeo wil dat het toepassingsgebied wordt uitgebreid naar gemeentelijke afvalverbrandingsinstallaties en stortplaatsen om hergebruik en recycling aan te moedigen.

8. Maak van circulaire economie een sleutel voor Europa's strategische autonomie.

De Europese Unie streeft naar open strategische autonomie. Dit betekent dat ze minder afhankelijk wil zijn van derde landen, vooral op het gebied van grondstoffen, kritieke technologieën en infrastructuur. De circulaire economie speelt hierbij een belangrijke rol. Het zorgt voor duurzaam en efficiënt beheer van hulpbronnen, levert grondstoffen dicht bij de behoeften, creëert duurzamere waardeketens en versterkt de lokale economie en werkgelegenheid.

9. Neem de circulaire economie op in EU-handelsovereenkomsten.

Om beter rekening te houden met de uitdagingen van de circulaire economie en afvalbeheer, roept Citeo om deze expliciet te vermelden in zowel bestaande als toekomstige handelsovereenkomsten.

10. Ontwikkel digitale tools voor beter beheer van verpakkingsafval.

Citeo steunt de invoering van een digitaal product paspoort, waarmee aanzienlijke vooruitgang kan worden geboekt in de traceerbaarheid van verpakkingen en digitaal statiegeld.

11. Ontwikkel innovatieve onderwijsprogramma's voor de circulaire economie.

Citeo stelt voor om in Frankrijk een milieudiploma in te voeren waarmee de milieukennis van studenten gecertificeerd kan worden. Citeo wil dit initiatief graag samen met andere lidstaten ontwikkelen. Europese samenwerking is cruciaal om een generatie te creëren die zich bewust is van en zich inzet voor een duurzame toekomst.

Citeo roept de EU op om door te gaan met het harmoniseren van de regels tussen de lidstaten. "Hoewel er tijdens de vorige zittingsperiode veel vooruitgang is geboekt, zullen de komende jaren cruciaal zijn om dit in de praktijk te brengen."

Bron: L’Usine Nouvelle, Citeo