Agrofood

Het Landbouwteam op de ambassade in Parijs zet zich in voor de Nederlandse agrarische belangen in Frankrijk en helpt ondernemers op weg in de sector agrofood.

Thema's:

  • kringlooplandbouw, verduurzaming van de landbouw
  • digitalisering (AgTech, AI)
  • bedekte teelten
  • biologische landbouw, certificering
  • korte ketens

Het landbouwteam helpt je ook bij vragen over visserij, natuur, voedselverwerking en distributie.

Net als in Nederland ligt in Frankrijk de focus op kringlooplandbouw. Nederlandse en Franse ondernemers en kennisinstellingen kunnen samen optrekken in deze transitie. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk circulariteit te brengen in het productieproces. Maar ook door samen te werken op het gebied van kennis en innovatie. De Nederlandse ambassade in Frankrijk kan jou als ondernemer op dit gebied in contact brengen met Franse partijen en op weg helpen met onder andere themabijeenkomsten, kansenrapporten, netwerkbijeenkomsten en bedrijvenmissies.

Neem contact op met het Landbouwteam.