Digitalisering

Digitalisering is essentieel voor de economie. Nederland en Frankrijk investeren fors in de digitale transitie, zowel op het gebied van smart industry (in Frankrijk industrie 4.0 genoemd) als de digitale overheid.

In 2019 is het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie gepubliceerd, waaruit de Nederlandse AI Coalitie is voortgekomen die in Frankrijk samenwerkt met Hub France IA. Nederland heeft ook veel belangstelling voor samenwerking omtrent datasharing, cloud (o.a. Gaia-X), cybersecurity, 5G en virtual and augmented reality. Frankrijk heeft ook nationale strategieën waar het gaat om Artificial Intelligence en E-Health.

Het Economisch cluster in Parijs zet zich in voor uitbreiding van de (innovatie) samenwerking tussen Nederland en Frankrijk op al deze terreinen, met name in de luchtvaart, mobiliteit, gezondheid (E-health) en landbouw (Agtech).  

Neem contact op met de sector Digitalisering