Duurzame infrastructuur en leefomgeving

Net als in Nederland zijn elektrische voertuigen in Frankrijk sterk in opkomst. Het einde van de verkoop van thermische auto’s staat voor 2035 gepland. Deze transitie zal nog sneller gaan door de invoer van lage-emissiezones in grote steden zoals bijvoorbeeld in Parijs.

In 2021 heeft het aantal openbare laadpalen in Frankrijk een spectaculaire stijging doorgemaakt. Eind oktober stond de teller op ruim 49.000. De voorziene mijlpaal van 100.000 laadpunten wordt in 2021 niet gehaald, deze ambitie is doorgeschoven naar 2022.
Hetzelfde geldt voor de verzorgingsplaatsen langs de Franse tolwegen, waarvan slechts de helft is uitgerust met snellaadpunten. Eind 2022 zouden alle verzorgingsplaatsen van het tolwegennetwerk uitgerust moeten zijn met laadpalen.

Sectorstudie laadinfrastructuur voor electrische voertuigen in Frankrijk
In 2021 heeft de ambassade een studie laten uitvoeren naar de kansen in Frankrijk voor Nederlandse spelers op het gebied van laadinfrastructuur. Een van de conclusies daarin was dat op het gebied van 'smart charging', waar Nederland sterk voorop loopt in de wereld, Frankrijk nog zeer weinig ervaring heeft. Dit is toe te schrijven aan het feit dat men de noodzaak van smart charging tot nu toe niet inzag gezien het sterke en stabiele Franse nucleaire stroomnetwerk. Maar ook in Frankrijk groeit het aantal EV's en daarmee de vraag naar smart charging oplossingen. Nederlandse bedrijven hebben veel kennis en ervaring op dit gebied.
De toegevoegde waarde van Nederlandse spelers kan dan ook het vinden van een business model zijn bij inzet van smart charging. Het rapport beveelt wel aan om altijd naar een lokale Franse partner op zoek te gaan. 

Neem contact op met de sector Duurzame infrastructuur en leefomgeving

Voor meer informatie: