Welke oplossingen voor stedelijke hitte-eilanden en waterschaarste ?

Terwijl de Franse regering op 14 juni de oprichting van een fonds van 500 miljoen euro voor de "vergroening van steden" heeft aangekondigd, heeft het Franse milieuagentschap Ademe een uitgebreide gids samengesteld met oplossingen die kunnen worden ingezet om het stedelijke hitte-eilandeffect tegen te gaan. Het Centrum voor studies en expertise over risico's, milieu, mobiliteit en planning (Cerema) geeft in een studie alternatieven voor airconditioning voor de duurzame koeling van gebouwen. En om het gebrek aan neerslag in de zomer te compenseren heeft het Bureau voor geologisch en mijnonderzoek (BRGM) onlangs een aantal oplossingen gepresenteerd voor een kunstmatige aanvulling van het grondwater. Verschillende projecten worden samen met de lokale overheden onderzocht. Maar deze aanpak staat in Frankrijk nog in de kinderschoenen in tegenstelling tot Europese buurlanden zoals Duitsland en vooral Nederland.

Maatregelen tegen stedelijke hitte-eilanden

Het fenomeen stedelijk hitte-eiland wordt veroorzaakt door verschillende factoren die samenhangen met de populatiedichtheid, de stedelijke structuur en de menselijke activiteiten. Het koelen van de stad is nog een recent maar cruciaal onderzoeksgebied, aangezien stedelijke hitte-eilanden de gevolgen van hittegolven, die door de opwarming van de aarde toenemen en intensiever worden, dreigen te versterken. Er bestaan echter oplossingen om de stad te koelen, zoals Ademe beschrijft in zijn gids, waarin 19 soorten “opkomende of beproefde” maatregelen worden gepresenteerd. Steden kunnen hieruit een keuze maken afhankelijk van hun specifieke behoeften (Rafraîchir les villes – Des solutions variées).

Duurzame koeling van gebouwen

Cerema, dat onlangs een document voor bestuurders heeft gepubliceerd om de natuur in stadsplanningsstrategieën te integreren, heeft op 14 juni op zijn website ook een onderzoek gepubliceerd over alternatieve oplossingen voor airconditioning om gebouwen af te koelen en zo het verschijnsel van stedelijke hitte-eilanden te helpen verminderen. Deze technische oplossingen kunnen worden toegepast tijdens de bouw of renovatiewerkzaamheden.

Gecontroleerde grondwateraanvulling: nieuwe oplossingen

Een ander probleem dat verband houdt met de opwarming van de aarde en dat alle regio's vooral in de zomer kan treffen, is de moeilijkheid om het grondwaterpeil op natuurlijke wijze aan te vullen met regenwater, als gevolg van onvoldoende regenval of teveel waterwinningen. De drastische daling van de grondwaterstand kan gevolgen hebben voor bronnen en rivieren en kan leiden tot gebruiksbeperkingen, wat zeer nadelig kan zijn, vooral in de landbouw en de industrie. Bovendien kan de kwaliteit van het grondwater op lange termijn verslechteren. Er zijn echter oplossingen voor de "gecontroleerde" aanvulling van deze watervoerende lagen, die het BRGM op 14 juni heeft gepresenteerd.