Frankrijk investeert 400 miljoen euro in de ontwikkeling van de medische hulpmiddelen van morgen

De Franse regering heeft op 21 februari 2021 de steunmaatregelen ter hoogte van 400 miljoen euro aangekondigd voor de ontwikkeling en productie van innovatieve medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica, zoals operatierobots, digitale therapieën en biocompatibele of geconnecteerde medische hulpmiddelen. Dit steunpakket moet er toe bijdragen dat Frankrijk koploper wordt in Europa waar het gaat om industrialisatieprojecten en het op de markt brengen van baanbrekende innovaties. De sector medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica telt 1.500 bedrijven (waaronder 93% start-ups en MKB’s), biedt werk aan 85.000 mensen en draait een omzet van 31 miljard euro.

Sinds 2017 heeft de regering van steun aan bedrijven in de gezondheidssector één van haar prioriteiten gemaakt. In het kader van investeringsplannen voor het Frankrijk van morgen “France 2030” en  “Innovation Santé 2030” wordt stapsgewijs in totaal 7,5 miljard euro vrijgemaakt voor de gezondheidssector waaronder aangekondigde 400 miljoen euro voor de sector medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica.
 

afbeelding logo Innovation Sante

Welke steunmaatregelen voor medische hulmiddelen en in-vitrodiagnostica van de toekomst?

De steunmaatregelen zijn gericht op 4 componenten: 

  • het inspelen op belangrijke technologische uitdagingen voor de volksgezondheid; 
  • ziekenhuizen helpen innovatieve oplossingen te testen en bedrijven de kans de doeltreffendheid van hun oplossingen te tonen; 
  • industrialisatie van innovatieve medische hulpmiddelen; 
  • ondersteuning van bedrijven bij het versneld verkrijgen van markttoegang. 
     

Inspelen op belangrijke technologische uitdagingen voor de volksgezondheid

Gerichte acties zullen worden ondernomen en oproepen worden gelanceerd tot het indienen van projecten om zo in te spelen op de volksgezondheidsprioriteiten en de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van baanbrekende medische hulpmiddelen en in-vitro diagnostiek. Het streven is het ontwikkelen van de chirurgische robots van morgen, het verbeteren van de  prestaties en de tolerantie op lange termijn van implantaten en prothesen en het ontwerpen van medische apparatuur en digitale oplossingen voor de geestelijke gezondheidszorg. Hiervoor is een financiële impuls van 170 miljoen beschikbaar.

Bedrijven de kans geven de klinische doeltreffendheid van hun oplossingen te demonstreren

In juni 2022 zal een oproep worden gelanceerd tot het indienen van projecten "Demonstratie van de klinische doeltreffendheid van medische hulpmiddelen voor collectief gebruik". Zo krijgen bedrijven de gelegenheid de doeltreffendheid van hun medische innovaties te testen en ziekenhuizen sneller toegang tot de innovatieve technologieën van morgen. Hiervoor wordt 60 miljoen euro gereserveerd.

Steunproject industrialiseren van nieuwe medische hulpmiddelen

Om de industrialisering van innovatieve of strategische medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica aan te moedigen heeft Bpifrance, de Franse investeringsbank, in opdracht van de Franse overheid, op 7 maart 2022 een gecombineerde oproep tot projecten gelanceerd: “Appel à projets : « Industrialisation et Capacités Santé 2030”. Industrialisatieprojecten op het gebied van medische hulpmiddelen en in-vitrodiagnostica maken hier deel van uit met een bijbehorend budget van 140 miljoen euro. Daarnaast bestrijkt de oproep ook de in het plan  “Innovation Santé 2030” geïdentificeerde thema’s: biotherapie en biofabricage van innovatieve therapieën en de bestrijding van opkomende infectieziekten en CBRN-dreigingen. 

De oproep staat open tot 9 januari 2024. Belangrijk te weten is dat alleen een in het Franse handels- en vennootschapsregister (RCS) ingeschreven onderneming zich kandidaat kan stellen. Voor meer informatie over de oproep, de specificaties en het inschrijfdossier, klik hier.
 

Ondernemingen ondersteunen bij het verkrijgen markttoegang

Gerichte stappen zullen worden gezet om de markttoegang voor medische hulpmiddelen te vergemakkelijken en te versnellen, en met name het verkrijgen van een CE-markering. Zo zal bij Bpifrance, de Franse publieke investeringsbank, een desk voor "regelgevingsdiagnose" worden opgezet en zullen opleidingen voor regelgevingsprofielen in de sector medische hulpmiddelen worden gefinancierd. Daarnaast ligt het in de bedoeling netwerken van onderzoekers op te bouwen en toegang te verschaffen tot grote cohorten. Om dit te realiseren wordt een bedrag van 30 miljoen euro uitgetrokken.

Bronnen