High tech systemen en materialen

Nederland loopt voorop op het gebied van high tech. De topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM) streeft ernaar dat Nederland blijft behoren tot de meest concurrerende en innovatieve landen ter wereld en richt zich op een aantal doellanden, met Frankrijk steevast in de top 3.

In 2021 is het Strategische HTSM-Frankrijkplan opgesteld waardoor de topsector HTSM samen met het Economisch cluster in Parijs dankzij samenwerkingsprogramma’s op lange termijn de huidige innovatie- en handelsactiviteiten naar een hoger niveau wil tillen. De focus ligt met name op de luchtvaart- en de automobielindustrie en op het gebied van sleuteltechnologieën zoals quantum, fotonica en composieten. 

Nederland is samenwerkingspartner nummer 1 voor Frankrijk waar het gaat om quantum. In augustus 2021 tekenden Nederland en Frankrijk een Memorandum of Understanding voor ver(der)gaande samenwerking op dit gebied.

Voorts is de halfgeleidersector van groot strategisch belang voor Europa waarbij een aantal Nederlandse bedrijven als NXP en ASML een hoofdrol spelen evenals Franse spelers als STMicroelectronics, CEA-Léti en Soitec. 

In 2022 gaat een meerjarig programma op het gebied van automotive van start waar de ambassade nauw bij betrokken is. Doel ervan is de bevordering van (meer) innovatie- en handelssamenwerking met Frankrijk. Ook wordt er extra aandacht besteed aan duurzame luchtvaart: dit zal het thema zijn van de Erasmus-Descartes conferentie 2022. Voorts is er een Partners in International Business (PiB) programma voor duurzame luchtvaart gelanceerd. Bedrijven en kennisinstellingen bezig met onderzoek, ontwikkeling of productie gericht op nieuwe duurzame vliegtuigtechnologie kunnen deelnemen aan een innovatiemissie duurzame luchtvaart naar Toulouse, het centrum van de lucht- en ruimtevaart in Frankrijk.

Neem voor meer informatie contact op met de sector High tech systemen en materialen.