Elektrische auto's: batterijen zonder strategische metalen

De startup Hive Electric uit Noord-Frankrijk ontwikkelt metaalion-batterijen zonder kritische zeldzame metalen (zonder lithium, kobalt, nikkel of mangaan). Het bedrijf vormt een schakel tussen fundamenteel onderzoek en toepassing in de industrie.

Na vier jaar onderzoek heeft het bedrijf in 2021 een eerste pilot gelanceerd voor de productie van een batterij met deze metaalion-technologie. Deze batterij is minder duur dan een lithiumbatterij, gebruikt meer gangbare metalen en is gemakkelijker te recyclen.

Hive Electric heeft onlangs een joint venture overeenkomst gesloten met een oliemaatschappij in Algerije en een Duitse partner (waarvan de namen niet bekend zijn gemaakt) voor de bouw van een eerste fabriek voor de productie van batterijen in Algerije.

Hoewel er bij bedrijven over de hele wereld al vraag is naar de expertise van Hive Electric m.b.t. deze metaalion-technologie, zou de startup zijn activiteiten naar de Verenigde Staten kunnen verplaatsen wegens een gebrek aan financiering in Frankrijk en Europa.

Daarnaast richt Hive Electric zich op het hergebruik van batterijen. Hive Electric levert daarvoor elektronische kaarten om afgedankte batterijen te reconditioneren, zodat ze een tweede leven krijgen, bijvoorbeeld voor stationaire opslag.

Hive Electric is van plan om hiervoor een nieuw bedrijf op te richten, via een joint venture tussen Hive Electric en Baudelt Environnement. De eerste vestiging zal in Lille worden geopend. Hier zal worden begonnen met een correcte verwerking van 100 ton batterijen per jaar en vervolgens zal er een franchisesysteem in heel Frankrijk worden opgezet, zo dicht mogelijk bij de bron.

Bron: La Tribune