Mobiliteit

In het verlengde van de Franse mobiliteitswet (2019) is de tekst over mobiliteit van de Franse klimaatwet uit 2021 bedoeld om de overgang van de auto naar alternatieve vervoersmiddelen in het dagelijkse vervoer van de Franse bevolking te versterken en de overgang naar een wagenpark dat minder CO2 uitstoot te bevorderen, en tegelijk de organisatie van het vervoer in de steden te veranderen, met name door emissiearme zones in te stellen voor steden met meer dan 150.000 inwoners. Ook wordt het gebruik van de trein in plaats van het vliegtuig aangemoedigd door binnenlandse vluchten te verbieden waarvoor een alternatief met de trein bestaat van minder dan 2,5u.

Voor het goederenvervoer per spoor moet het modale aandeel tegen 2030 zijn verdubbeld tot 18% of ongeveer 65 miljard tonkilometer. Om deze doelstelling te bereiken heeft Frankrijk in 2021 de nationale strategie voor de ontwikkeling van het goederenvervoer per spoor gepresenteerd.

En ook de fiets heeft een plek in de nieuwe Franse klimaatwet gekregen. Zo is de subsidie voor de aanschaf van schone voertuigen uitgebreid naar mensen die in ruil voor hun oude auto een elektrische fiets aanschaffen en naar rechtspersonen die een bakfiets kopen. Naast deze steun voor de aanschaf van een fiets moeten in de mobiliteitsplannen die in het kader van de mobiliteitswet worden opgesteld, beveiligde fietsstallingen bij P+R-locaties worden opgenomen. Daarnaast moeten in deze mobiliteitsplannen ook de fietsroutes staan uit regionale of departementale fietsplannen of uit het nationale fietsrouteschema.

Transitie naar elektrisch
Ook in Frankrijk is de transitie waar te nemen bij de autoconstructeurs naar steeds meer elektrisch. Zowel Renault als Stellantis zetten hier zwaar op in. Zo heeft Renault in Noord-Frankrijk zijn 'Electricity' opgezet waar zowel de bouw van elektrische voertuigen plaatsvindt als de ontwikkeling van batterijen en de bouw van een gigafabriek. Renault heeft de ambitie trekker in Europa te worden waar het gaat om batterijen.

Neem contact op met de sector Mobiliteit

Meer informatie: