Nieuw nationaal fietsplan in Frankrijk: 250 miljoen euro in 2023

In 2018 lanceerde de Franse regering het nationale Fiets- en Actieve Mobiliteitsplan, als onderdeel van de mobiliteitswet. Dit eerste plan was bedoeld om het dagelijks vervoer praktischer, goedkoper en duurzamer te maken. Voor dit plan werd elk jaar 50 miljoen euro uitgetrokken.

Inmiddels is de fiets in veel Franse steden en regio’s een kansrijke oplossing voor leefbaarheid- en duurzaamheidsvraagstukken en wordt het gebruik ervan door een grote meerderheid van de Franse bevolking gesteund.

In september presenteerde de Franse regering haar nieuwe Fiets- en Actieve Mobiliteitsplan voor de periode 2022-2027 met een budget van 250 miljoen euro voor 2023, dat is dus 5x zoveel als het vorige plan. Hoewel belangenverenigingen hadden gehoopt op de aankondiging van een toekomstig (en eerste) plan voor voetgangers, is de voetganger nu opgenomen in de prioriteiten van het nieuwe Fiets- en Actieve Mobiliteitsplan.

De huidige context en de prioriteiten van de Franse regering op het gebied van energiebesparing en de strijd tegen klimaatverandering bieden een kans om de ontwikkeling van fietsen en lopen voort te zetten en te versnellen, zodat iedereen in heel Frankrijk zich op een actieve manier kan verplaatsen.

Onder leiding van de eerste minister wordt een interministerieel comité voor fietsen en actieve mobiliteit opgericht dat alle betrokken ministers bijeenbrengt. Dit najaar zal dit comité bijeenkomen om alle maatregelen van het fietsplan bekend te maken.

PRIORITEITEN 2022-2027

Fietsen en lopen als een aantrekkelijk alternatief voor de eigen auto voor korte afstanden en in combinatie met het openbaar vervoer voor langere afstanden.

Ontwikkeling van fietsinfrastructuur
De steun voor actieve mobiliteit wordt verlengd. Hiervoor is voor 2023 een budget toegekend van 250 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro voor infrastructuur en 50 miljoen euro voor fietsparkeren.

Veiligheid
De veiligheid van fietsers wordt verbeterd door middel van infrastructuur en de integratie van de fiets in de openbare ruimte.

Ter bestrijding van fietsdiefstal zal de markering en nationale registratie van fietsen worden voortgezet. In de afgelopen 5 jaar zijn 3,7 miljoen fietsen geregistreerd.

Dagelijkse verplaatsingen
De uitrol van de vergoeding voor duurzame mobiliteit wordt voortgezet en de overheid gaat als werkgever het goede voorbeeld geven op het gebied van maatregelen ten gunste van de fiets. De bestaande steun voor de aanschaf van een fiets blijft gehandhaafd.

De fiets als hefboom voor de Franse economie door ondersteuning van het ecosysteem van Franse bedrijven.

Ondersteuning van een industriële sector
De Franse regering gaat de oprichting ondersteunen van een volledige industriële sector, van assemblage tot recycling, met inbegrip van reparatie en dienstverlening. Hierbij zullen onderzoek en innovatie en de ontwikkeling van passende opleidingen worden aangemoedigd.

In 2021 werden in Frankrijk 2,7 miljoen fietsen verkocht, waarmee het veruit het best verkochte vervoermiddel is; 800.000 fietsen werden in Frankrijk geassembleerd: de regering wil dit cijfer verhogen tot 1 miljoen per jaar. Er komt ook een Frans label voor de fiets, met sociale en milieucriteria om de Franse sector extra aandacht te geven.

Voorts zullen projecten voor de ontwikkeling van het fietstoerisme worden voorgezet, met als doel om Frankrijk in 2030 de belangrijkste bestemming voor fietstoerisme ter wereld te maken.

De fiets als toegankelijk vervoermiddel voor iedereen, zowel jong als oud.

Leren fietsen
Het programma Savoir rouler à vélo dat als doel heeft om kinderen te leren fietsen voordat zij de basisschool verlaten, heeft sinds de oprichting 160.000 kinderen in staat gesteld te leren fietsen. De Franse overheid wil dit programma de komende jaren uitbreiden naar de hele leeftijdsgroep, zodat er jaarlijks meer dan 800.000 kinderen leren fietsen.

Gezondheid
Het stimuleren van actieve mobiliteit en het centraal stellen van fietsoplossingen in de preventieve aanpak van het volksgezondheidsbeleid, vooral in de strijd tegen het verlies van autonomie.

OLYMPISCHE SPELEN 2024

De overheid steunt de aanleg van veilige Olympische fietspaden zodat alle Olympische locaties in de regio Ile-de-France in 2024 per fiets bereikbaar zijn. De overheid zal zijn steun verhogen om fietsparkeren op alle locaties mogelijk te maken.

REEDS LOPENDE ACTIES

Het milieuagentschap Ademe heeft eind september de 192 nieuwe winnaars van het programma Avelo 2 onthult. Met een budget van 25 miljoen euro ondersteunt dit programma al 248 gemeenten, intergemeentelijke gebieden en departementen met een lage of gemiddelde bevolkingsdichtheid bij het vaststellen en uitvoeren van hun fietsbeleid. Met het vorige programma Avelo 1 zijn meer dan 660 gemeenten, intergemeentelijke gebieden en departementen geleidelijk fietsvriendelijk geworden. Lauréats Programme AVELO 1 et 2 v2 - uMap (openstreetmap.fr)

Voor het eerst zullen in het kader van het plan Destination France de spelers binnen het fietstoerisme worden geholpen om fietsers beter te ontvangen. Binnenkort zal het milieuagentschap Ademe een oproep voor het indienen van projecten lanceren om het fietstoerisme te ontwikkelen. 6 miljoen euro komt beschikbaar om de investeringsinspanningen van plaatselijke VVV-kantoren, toeristische locaties en VNF (beheerder van het Franse binnenvaartnet) te ondersteunen voor het verkrijgen van het label Accueil vélo voor hun locaties, om publieke partijen te ondersteunen bij de aanleg van fietsservicepunten langs fietsroutes en om comités die fietsroutes ontwikkelen te helpen. Voor meer informatie: Connexion (ademe.fr).

Het Franse ministerie van ecologische transitie heeft onlangs een gids gepubliceerd voor fietsparkeren in en bij nieuwe en bestaande gebouwen bestemd voor lokale overheden, architecten, VVE’s en projectontwikkelaars.