Renault brengt zijn activiteiten samen om Europees leider te worden in de circulaire automotive economie

Half oktober kondigde de Renault Group de oprichting aan van The Future Is NEUTRAL, een nieuwe entiteit die volledig gewijd is aan het realiseren van een circulaire economie in de automobielindustrie. Deze nieuwe onderneming zal bijna alle activa van de groep die verband houden met dit onderwerp samenbrengen onder een gemeenschappelijke merknaam. Renault wil er "het eerste bedrijf van maken dat actief is in de hele waardeketen van de circulaire automotive economie". Het bedrijf zal zich richten tot "alle spelers in de automobielsector", met inbegrip van bedrijven buiten de Renault Group.

Beeld: Renault Group

In The Future Is NEUTRAL worden drie ondernemingen samengebracht: Gaia, de dochteronderneming van Renault die gespecialiseerd is in batterijreparatie, inzameling en hergebruik van onderdelen en de recycling van materialen van afgedankte voertuigen (ELV’s); Indra, de met Suez opgerichte joint venture die 370 erkende autowrakkencentra verenigt; en Boone Comenor, de tweede met Suez opgerichte joint venture die gespecialiseerd is in de recycling van metaalafval uit de industrie.

Tegen 2030 wil Renault de hoeveelheid gerecycleerd materiaal verdubbelen, de inzameling van plastic verzesvoudigen en 300.000 uitlaatpijpen terugwinnen. Om dit te bereiken wil The Future Is NEUTRAL een deel van zijn kapitaal beschikbaar stellen aan externe investeerders met het oog op gezamenlijke financieringen ter waarde van circa € 500 miljoen tot 2030. Dit alles met als doel de omzet van deze activiteit te verhogen met een factor 2,5 tot 2,3 miljard tegen 2030.

Onderdelen en materialen binnen de automobielsector houden

Momenteel bevatten sommige auto's van de groep iets meer dan 20% gerecycleerd materiaal en de groep streeft naar een percentage van 33% in 2030. Deze doelstelling "gaat de goede kant op, dankzij The Future Is NEUTRAL", verzekert Jean-Philippe Bahuaud, directeur van de strategie voor circulaire economie van Renault Group, die de nieuwe entiteit gaat leiden.

Luca de Meo, CEO van Renault Group, rechtvaardigt de oprichting van deze entiteit vanwege de uitdagingen op het gebied van hulpbronnen en recycling waarmee de auto-industrie wordt geconfronteerd. Het aandeel van de industrie in het verbruik van palladium bedraagt bijvoorbeeld 85% (het wordt gebruikt als katalysator). Dit aandeel bedraagt 40% voor platina en lithium. De directie van Renault Group merkt ook op dat de hulpbronnen vaak in het bezit zijn van een zeer klein aantal producenten en dat de elektrische auto de druk op deze hulpbronnen nog vergroot.

Elk jaar worden in Europa 11 miljoen auto’s gesloopt die bestaan uit 85% recycleerbare materialen. Deze ELV's zouden "de eerste mijn" kunnen worden voor de sector, aldus Luca de Meo. Bovenal is het de bedoeling een closed loop te creëren om "de waarde van onderdelen en materialen zo lang mogelijk te behouden en de industrie in staat te stellen op lange termijn een veel hoger percentage gerecycleerde materialen uit de automobielsector te gebruiken bij de productie van nieuwe voertuigen". Deze ambitie is met name gericht op batterijen, aangezien The Future Is NEUTRAL ernaar streeft "een Europese leider te worden in closed-loop batterijrecycling”.

Om het eerste closed-loop aanbod van batterijrecycling te ontwikkelen vertrouwt de entiteit op Europa’s grootste vloot van elektrische voertuigen en hoogwaardige chemie. The Future is NEUTRAL maakt ook gebruik van Indra’s groeiende netwerk om te helpen bij het inzamelen van batterijen en de expertise van Gaia op het gebied van batterijdiagnose. Ten slotte werkt The Future Is NEUTRAL ook samen met partners in batterijfabrikanten, zoals Verkor, om afgedankte batterijen samen te voegen met productieafval.

The Future Is NEUTRAL biedt de auto-industrie ook adviesdiensten en trainingen gericht op de circulaire economie, met de steun van de campus van de Circular Mobility Industry (ICM), als onderdeel van de ReKnow University van de groep.

Bron: Actu-Environnement, Renault Group