Terugblik op Frans-Nederlandse Workshop biomassa voor materialen

Op 19 oktober vond de Frans – Nederlandse workshop Biobased Materials plaats in de residentie van de Nederlandse ambassadeur Z.E. Jan Versteeg in Parijs.

Het doel van deze workshop was om de status van de biobased materialenontwikkelingen in Frankrijk en Nederland met elkaar te delen en te vergelijken, samen met experts vanuit de overheid, bedrijven, clusters en kennisinstellingen.
De workshop werd georganiseerd door het Nederlandse cluster Circular Biobased Delta, het Franse cluster Bioeconomy for Change (B4C), ChemistryNL, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Nederlandse ambassade in Parijs.
 

Biomassa, R&D, hindernissen en kansen

De dag begon met een inkijk in de biogrondstoffenpositie van beide landen, door de beschikbaarheid van biomassa en het beleid voor de productie en het gebruik van duurzame biomassa onder de loep te nemen.
Vervolgens werden de R&D ontwikkelingen voor biobased chemicalieën en biomaterialen in beide landen gepresenteerd en mogelijke gebieden voor samenwerking geïdentificeerd. In een paneldiscussie tussen leidende bedrijven op dit gebied (Corbion, TotalCorbion, Avantium, Afyren, Global Bioenergies en Plantics) werd gesproken over de successen en de barrières voor opschaling. |

De dag werd afgesloten door te kijken naar de huidige praktijken om de bioeconomie te stimuleren in beide landen, met behulp van clusterorganisaties, opschaalfaciliteiten en door de grote investeringsprogramma’s op dit gebied in beide landen te delen, het Nationaal Groeifonds aan Nederlandse zijde en het programma France 2030 aan Franse zijde.
De conclusies en vervolgstappen worden binnenkort gedeeld.