Oprichting van drie werkgroepen voor nieuw Frans klimaatadaptatieplan

De Franse minister van Ecologische Transitie, Christophe Béchu, heeft drie werkgroepen opgericht die zich gaan buigen over het derde klimaatadaptatieplan van Frankrijk. Voor dit plan wordt uitgegaan van een temperatuurstijging van 4°C aan het eind van deze eeuw.

In dit nieuwe plan worden de effecten, kosten en gevolgen voor verzekeraars van de opkomende klimaatrisico's geëvalueerd: op natuurlijke hulpbronnen en het milieu, maar ook op eigendommen en mensen. In het plan worden ook de acties opgenomen die lokale overheden, bedrijven en burgers moeten helpen om met de effecten van klimaatverandering om te gaan: op het gebied van gezondheid, onderwijs, stadsplanning, technische specificaties en regelgeving, bijvoorbeeld voor het behoud van vitale infrastructuur en openbare diensten of voor de aanpassing van business modellen. "Bij een temperatuurstijging van 4°C zal twee-derde van de skioorden in de Alpen geen sneeuw meer hebben", waarschuwt de minister.

De eerste werkgroep houdt zich bezig met de veerkracht van kritische infrastructuur en openbare diensten. Er wordt gekeken naar manieren om alle technische richtlijnen, normen en voorschriften met een klimaatcomponent, te actualiseren.

De tweede werkgroep richt zich op het helpen van lokale overheden om zich aan te passen aan klimaatverandering.

De laatste werkgroep is verantwoordelijk voor het plannen van de aanpassing van de Franse economie.

De resultaten van de werkgroepen worden dit najaar verwacht in de vorm van drie roadmaps die de basis zullen vormen van het derde Plan d'adaptation au changement climatique (Pnacc), dat aan het eind van het jaar verschijnt.

Bron: Actu-Environnement