Strengere milieucriteria voor subsidie elektrische voertuigen

De milieubonus voor de aankoop van een elektrische auto is ongetwijfeld een van de belangrijkste instrumenten van de Franse regering om de acceptatie van de invoering van lage-emissiezones te verbeteren. Maar dat betekent niet dat Frankrijk doorgaat met het subsidiëren van elektrische voertuigen uit Azië of van de grootste modellen. Zoals aangekondigd door president Macron eind mei, scherpt de regering de criteria voor de milieu-impact aan om de in haar ogen minst duurzame modellen uit te sluiten.

Met de invoering van een minimale milieuscore wil Frankrijk naast de uitstoot van broeikasgassen tijdens het gebruik, ook rekening houden met de CO2-voetafdruk van de productie van een voertuig. Dit is vastgelegd in een besluit waarover Frankrijk van 28 juli t/m 25 augustus een openbare raadpleging houdt. Om in aanmerking te komen voor de milieubonus moet het voertuig beschikken over deze minimale milieuscore. De maatregel geldt voor voertuigen die vanaf 1 januari 2024 worden besteld.

Het schema met berekeningen voor de minimale milieuscore zal alle productiefasen van het voertuig omvatten voordat deze op de weg wordt toegelaten: productie van het staal, aluminium en andere materialen die worden gebruikt bij de productie, tussentijdse bewerkingen, assemblage, productie van de batterij en vervoer naar het distributiepunt. De berekeningen zijn gebaseerd op de expertise van het Franse agentschap voor ecologische transitie (Ademe) en gedetailleerd beschreven in een gezamenlijke regeling van de ministers van energie, economie, ecologische transitie en transport. In de tekst kunnen ook nog aanvullende criteria worden opgenomen, bijvoorbeeld met betrekking tot de repareerbaarheid van de batterij of het gebruik van gerecyclede kunststoffen of biobased materialen. Een derde tekst met de lijst van de betrokken voertuigen is nog in de maak.

In de staatsbegroting is de milieubonus een belangrijke uitgavenpost: tussen januari en augustus 2022 werden 200.000 bonussen toegekend voor een totaal bedrag van ongeveer een miljard euro. Toch gaan er veel stemmen op om de milieubonus te verhogen. In een onlangs verschenen rapport over lage-emissiezones met 25 voorstellen om de inzet voor een ecologische transitie te combineren met sociale rechtvaardigheid wordt zelfs gepleit voor een verdubbeling van de milieubonus.

Bron: Actu-Environnement