Hogere boetes voor gevaarlijk gedrag op e-steps

Sinds 1 september is de minimumleeftijd voor het rijden met een elektrische step in Frankrijk verhoogd en zijn de straffen voor gevaarlijk gedrag door gebruikers verzwaard. Dit is vastgelegd in een decreet dat op 1 september is gepubliceerd in de Franse Staatscourant (Journal officiel). Op dezelfde datum ging het verbod in op elektrische deelsteps in Parijs.

De eerste maatregel uit het decreet verhoogt de minimumleeftijd voor het rijden met een elektrische step van 12 naar 14 jaar. Hiermee hoopt de regering ongevallen te voorkomen die verband houden met de jonge leeftijd en het gebrek aan ervaring van gebruikers.

De tweede maatregel moet bijdragen aan het beperken van gevaarlijk gedrag. Zo zal het rijden met twee of meer personen op een e-step of het rijden op een verboden weg (autowegen en autosnelwegen, of op een weg met fietspad) voortaan bestraft worden met een boete van 135 euro (vierde klasse). De boete voor deze overtredingen bedroeg voorheen 35 euro. De boete voor het rijden op het trottoir bedraagt al 135 euro.

Einde van de elektrische deelsteps in Parijs

De publicatie van het decreet valt samen met de inwerkingtreding van het verbod op elektrische deelsteps in Parijs. Na vijf jaar hebben de drie exploitanten (Lime, Tier en Dott) eind augustus hun 15.000 elektrische deelsteps uit de Parijse straten verwijderd. Verschillende parkeerplekken voor e-steps blijven nu leeg of worden gebruikt voor het parkeren van elektrische deelfietsen. De exploitanten rekenen erop dat klanten overstappen op elektrische deelfietsen, waardoor ze voorlopig althans geen werknemers hoeven te ontslaan. Zo beschikt Lime in Parijs over 10.000 deelfietsen en de gemeente wil dit aanbod verder uitbreiden met het oog op de Olympische Spelen volgend jaar zomer.

Eigen e-step of huurstep?

Sommige gebruikers van de deelsteps zullen ervoor kiezen hun eigen e-step aan te schaffen of te huren voor een dag, halve dag of een week. Eén van de bedrijven dat de verhuur van o.a. e-steps aanbiedt is Volt. Volgens Volt zal de vraag naar de verhuur van e-steps enorm toenemen. Het bedrijf is van plan om 1.000 à 2.000 e-steps in de Franse hoofdstad voor de verhuur aan te bieden.

Bron: Localtis