Voortzetting aanschafsubsidie waterstofvoertuigen in de regio Ile-de-France

In 2024 blijft de regio Ile-de-France de aanschaf van schone voertuigen ondersteunen. Hoewel de regio heeft besloten om haar steun voor elektrische auto's te beperken tot modellen die in de Europese Unie zijn geproduceerd, blijft de subsidieregeling van kracht voor alle waterstofvoertuigen, ongeacht hun productieland.

Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling voor waterstofvoertuigen?

Terwijl particulieren in aanmerking komen voor regionale steun voor de aankoop van een elektrische auto op basis van hun inkomen, is de subsidieregeling voor waterstofvoertuigen gericht op twee groepen aanvragers:

  • Bedrijven gevestigd in de regio Ile-de-France met maximaal 50 werknemers.
  • Gemeenten in de regio Ile-de-France met minder dan 10.000 inwoners.

Belangrijke aanvulling: in geval van lease wordt geen subsidie verleend.

Hoe hoog is de steun?

De regio Ile-de-France maakt in haar subsidieregeling onderscheid tussen twee categorieën voertuigen:

  • Voor auto's, bestelwagens en bijzondere voertuigen met een maximaal toegestaan gewicht van minder dan 3,5 ton bedraag de steun € 15.000 per voertuig.
  • Voor bestelwagens, vrachtwagens en trekkers met een maximaal toegestaan gewicht van 3,5 ton bedraagt de steun € 30.000 per voertuig.

De regeling staat bedrijven toe steun te ontvangen voor maximaal vijf voertuigen. Dit aantal wordt verhoogd naar tien voor bedrijven die vijf of meer bestelwagens aanschaffen. Voor eenmanszaken en gemeenten is de regeling beperkt tot steun voor één voertuig.

Deze regionale subsidieregeling kan worden gecombineerd met alle andere overheidssteun die in de regio Ile-de-France wordt verleend. De enige vereiste is dat de totale overheidssteun niet hoger mag zijn dan 50% van de totale aanschafprijs van het voertuig. De ontvanger is verantwoordelijk voor het handhaven van deze limiet.

Op de website van de regio Ile-de-France is meer te lezen over de subsidieregeling voor de aanschaf van schone voertuigen.

Bron: H2mobile, Région Ile-de-France