Aanleg hoge frequentie buslijn in Marseille voor de ontsluiting van de noordelijke wijken

Eind januari is de metropoolregio Aix-Marseille-Provence gestart met de aanleg van de Bus Rapid Transit-lijn (BRT) B4, die de noordelijke en oostelijke wijken van Marseille met elkaar zal verbinden. Met een verwachte capaciteit van meer dan 30.000 passagiers per dag wordt dit de drukste lijn van het OV-netwerk van Marseille. De metropoolregio hoopt met de nieuwe buslijn het aantal auto's in het gebied dagelijks met 2.500 te verminderen en de verkeersdoorstroming te verbeteren.

Langs een traject van 8 kilometer, waarvan 4,8 kilometer op een toegewijde busbaan, zal de lijn 16 stations in diverse wijken bedienen. De 15 nieuwe bussen zullen elke 6 minuten vertrekken.

Dit project maakt deel uit van het plan ‘Marseille en Grand’ van president Macron uit 2021 dat de kwalen van de tweede stad van Frankrijk moet genezen en er een ‘mediterrane hoofdstad’ van moet maken. De Franse regering heeft 1 miljard euro toegewezen om de mobiliteit in de regio te verbeteren, waarvan 256 miljoen euro directe steun betreft en 744 miljoen terugvorderbare voorschotten voor 15 projecten. De voornaamste prioriteit is de ontsluiting van de noordelijke wijken van de stad. De regering draagt 13 miljoen euro bij aan de totale kosten van 31 miljoen euro voor de aanleg van de BRT-lijn.

Gelijktijdig omvat het project 'actieve' verkeersgebieden met fietspaden, fietsenstallingen, voetpaden en ruime gebieden met snelheidsremmende maatregelen. Daarnaast worden er 250 bomen langs de lijn geplant.

Bron: Bus & Car Connexion