Hogere parkeertarieven voor SUV’s in Parijs en Lyon

Op 4 februari hebben Parijse kiezers met 54,55% ingestemd met het voorstel van burgemeester Anne Hidalgo om de parkeertarieven voor zware, grote, vervuilende auto's te verdrievoudigen, volgens de officiële resultaten van een referendum waaraan slechts 5,68% van de kiezers heeft deelgenomen (78.000 van de ongeveer 1,3 miljoen geregistreerde kiezers).

De raadpleging had tot doel verschillende veiligheids-, openbare ruimte- en vervuilingsvraagstukken aan te pakken. Hoewel de plaats van de auto in Parijs de afgelopen tien jaar voortdurend is afgenomen, is tegelijkertijd de gemiddelde grootte van auto's in de hoofdstad toegenomen. Dit wordt verklaard door de explosieve groei van de verkoop van SUV's en 4x4 terreinwagens in Frankrijk. Ook Lyon is van plan om de parkeertarieven te verhogen voor zware auto’s vanaf juni 2024.

Invoering vanaf 1 september 2024

Na een stemming in de gemeenteraad in mei zal Parijs de maatregel vanaf 1 september invoeren. Volgens de burgemeester hebben de Parijzenaars een duidelijke keuze gemaakt ten gunste van een maatregel die "goed is voor onze gezondheid en goed voor de planeet". In april 2023 stemden ongeveer 103.000 mensen, of 7,46% van de geregistreerde kiezers, voor een verbod op deelsteps in de hoofdstad. Dit was de eerste keer dat de stad een dergelijk referendum organiseerde. Deze keer was de opkomst "iets minder" dan voor de deelsteps, maar het was een "zeer goed resultaat", aldus Anne Hidalgo. De burgemeester wil vaker referenda houden over belangrijke maatschappelijke vraagstukken die aanzienlijke gevolgen hebben voor het dagelijks leven in de stad.

Volgens het plan van de gemeente moeten gebruikers van een brandstof of oplaadbare hybride auto die meer dan 1,6 ton weegt, of een elektrische auto van meer dan twee ton, binnenkort € 18 per uur betalen voor parkeren in de binnenstad (1e t/m 11e arrondissement), en € 12 in de overige arrondissementen (12e t/m 20e arrondissement). Voor Parijzenaars met een parkeervergunning die in hun eigen buurt parkeren en professionals, waaronder taxi's, zullen deze hogere tarieven niet gelden. Deze hogere tarieven zijn ook niet van toepassing in de parkeergarages in de stad. Ook blijft parkeren in Parijs gratis voor alle voertuigen van maandag t/m zaterdag tussen 20u en 9u, en op zon- en feestdagen.

Vrijstellingen

Het verhoogde tarief geldt niet voor Parijzenaars en bedrijven met een eigen praktijk als ze in hun vergunningsgebied willen parkeren, ambachtslieden, gezondheidswerkers, taxichauffeurs op standplaatsen, hulpdiensten en personen met een gehandicaptenparkeerkaart.

Volgens de gemeente zou ongeveer 10% van het wagenpark worden belast met het hogere tarief en zou dit ongeveer 35 miljoen euro extra opbrengsten opleveren.

De boetes die automobilisten moeten betalen als ze geen of onvoldoende parkeergeld hebben betaald, zullen ook verdrievoudigen voor zware voertuigen om fraude te ontmoedigen. In Parijs bedragen de boetes 75 euro in de binnenstad en 50 euro in de omliggende arrondissementen, voor een licht motorvoertuig. Dit bedrag zal voor zware personenauto’s dus driemaal hoger zijn, overeenkomend met 6 uur parkeren: 225 euro in de binnenstad en 150 euro in de omliggende arrondissementen. Om ervoor te zorgen dat parkeermeters het gewicht van het voertuig herkennen op het moment van de verplichte registratie van het kenteken, moet de gemeente toegang hebben tot het gegevensbestand van de Dienst Voertuigregistratie. Dankzij dit nationale bestand kunnen de scanauto's belast met parkeercontrole detecteren of het voertuig onderhevig is aan de hogere tarifering, aldus de gemeente. Een bestand dat op dit moment nog in handen is van de prefectuur van politie.

Zoals verwacht, hebben automobilistenverenigingen de actie van de stad Parijs bekritiseerd en stellen dat een moderne SUV niet meer vervuilt, en mogelijk zelfs minder, dan een kleine dieselauto van voor 2011.

Nieuwe parkeertarieven voor SUV’s in Lyon vanaf juni 2024

Vanaf juni 2024 zal ook Lyon haar parkeertarieven ingrijpend wijzigen en zich voornamelijk richten op zware voertuigen om een betere verdeling van de openbare ruimte te waarborgen. In plaats van een uniform parkeertarief voor bewoners van 20 euro per maand, zullen er drie nieuwe tarieven worden geïntroduceerd. Allereerst een gereduceerd tarief (15 euro per maand) voor auto’s met een brandstofmotor van minder dan 1.000 kg en elektrische voertuigen van 2.100 kg of minder. Ten tweede een standaardtarief (30 euro per maand) voor auto’s met een brandstofmotor van 1.000 tot 1.525 kg en oplaadbare hybride auto’s van 1.000 tot 1.900 kg. Ten slotte een verhoogd tarief (45 euro per maand) voor auto’s met een brandstofmotor van meer dan 1.525 kg, oplaadbare hybride auto’s van meer dan 1.900 kg en elektrische voertuigen van meer dan 2.100 kg. Ongeveer 60% van de geregistreerde voertuigen in Lyon komt in aanmerking voor het standaardtarief, 20% voor het gereduceerde en 20% voor het verhoogde tarief.

Sociale tarieven en gezinskorting

Elk huishouden in Lyon met drie of meer kinderen of met een fiscaal referentie-inkomen van minder dan €13.800 komt in aanmerking voor het gereduceerde parkeertarief. Concreet zal een gezin met drie kinderen en een auto met verbrandingsmotor van meer dan 1.525 kg recht hebben op een gereduceerd tarief. Deze tariefstructuur op basis van gewicht kan leiden tot situaties waarin een groot gezin met een bijzonder vervuilend voertuig, zoals een Hummer (meer dan 2,7 ton voor de H1), recht heeft op het gereduceerde tarief van €15, terwijl een alleenstaande persoon met een hybride Yaris (iets meer dan een ton) het standaardtarief betaalt. Voor bezoekers worden de parkeertarieven ook afhankelijk van het gewicht en de motorisering van het voertuig.

Beeld: ©Ville de Lyon
FPS = bedrag boetes

Op 21 maart stemt de gemeenteraad van Lyon over de nieuwe parkeertarieven.

Bron: Localtis, Ville de Paris, Le Figaro, Ville de Lyon