De DGA lanceert een programma met 5 Franse start-ups om kwantumcomputers aan te kopen

Ter gelegenheid van de Nationale Quantum Dag in Frankrijk, kondigde Emmanuel Chiva, gedelegeerd generaal voor bewapening van het Franse Defence Procurement Agency, de lancering aan van het "Proqcima" programma. Het doel is om op basis van 15-jarige raamovereenkomsten met vijf Franse start-ups tegen 2032 twee prototypes van fouttolerante kwantumcomputers te ontwikkelen. Een competitieve en selectieve innovatiepartnerschap: slechts twee start-ups komen in aanmerking voor industrialisatie.

Beeld: ©Usine Nouvelle / Usine Nouvelle
Bruno Bonnell, algemeen secretaris voor investeringen, belast met het France 2030-programma, tijdens de nationale quantumdag.

Tijdens de Journée nationale du quantique (Nationale Dag van het Kwantumrekenen) op 6 maart kondigde de Franse gedelegeerde generaal voor bewapening, Emmanuel Chiva, de lancering aan van het innovatieprogramma Proqcima, in samenwerking met vijf Franse kwantumcomputers. Ook aanwezig waren Sylvie Retailleau, minister voor Hoger Onderwijs en Onderzoek, Marina Ferrari, staatssecretaris voor Digitale Economie, Bruno Bonnell, secretaris-generaal voor Investeringen belast met France 2030, en Neil Abroug, coördinator van de nationale kwantumstrategie.

De DGA lanceert een programma met 5 Franse start-ups om kwantumcomputers te verwerven

Ter gelegenheid van de Nationale Dag van de Quantum, kondigde Emmanuel Chiva, de gedelegeerde generaal voor bewapening van het Franse Defence Procurement Agency, de lancering aan van het "Proqcima" programma. Het doel is om op basis van 15-jarige raamovereenkomsten met vijf Franse start-ups tegen 2032 twee prototypes van fouttolerante kwantumcomputers te ontwikkelen. Een competitieve en selectieve innovatiesamenwerking: slechts twee start-ups komen in aanmerking voor industrialisatie.

Volgens Emmanuel Chiva is deze samenwerking "geïnspireerd op het Ultra-programma", dat tijdens de Tweede Wereldoorlog Alan Turing inhuurde om het Enigma-apparaat te ontcijferen, maar "aangepast aan het tijdperk van quantumcomputing".

Concreet hebben vijf start-ups met verschillende technologieën raamovereenkomsten met een looptijd van 15 jaar getekend om tegen 2032 twee prototypes van universele kwantumcomputers te ontwerpen: Alice & Bob, Pasqal, Quandela, C12 en Quobly.
Het Franse Defence Procurement Agency (DGA) zal verantwoordelijk zijn voor het aansturen van het programma, met de steun van het General Secretariat for Investment (SGPI).

Een niet-definitief budget van 400 miljoen euro over acht jaar

Het doel van deze start-ups is het ontwikkelen van fouttolerante computers met 128 logische qubits (gevormd door de verstrengeling van fysieke qubits) die klaar zijn voor industriële schaalvergroting om de eerste klanten uit te rusten. "Wij zullen natuurlijk een van de eerste klanten zijn", legde Emmanuel Chiva op 6 maart uit. De betrokken start-ups werden een dag eerder op de hoogte gebracht.

De Franse regering heeft haar zinnen gezet op het ontwerpen van kwantumcomputers: "In dit stadium hebben we het over een totaalbudget van €400 miljoen over acht jaar", zegt Neil Abroug. Dit budget omvat investeringen uit het plan France 2030 en subsidies van ministeries, maar het is niet definitief en kan in de toekomst worden gewijzigd.

Verschillende selectiefasen

Dit budget dekt echter niet de ontwikkeling van de vijf opstartprojecten, omdat er een selectiemechanisme is opgezet voor de komende acht jaar. De eerste fase, de "onderzoeksfase", zal 3 tot 4 jaar duren, waarbij iedereen die aan de mijlpalen voldoet elk jaar doorgaat in de race. De duur van deze fase staat niet vast: "Er is een versnelling, een internationale competitie," legt Neil Abroug uit. Als er resultaten zijn en we moeten sneller, dan gaan we sneller.

Daarna volgt een 'competitie'-fase, waarin alleen start-ups die een bepaald ontwikkelingsniveau hebben bereikt, mogen blijven. Bij de mijlpaal van 4 jaar worden drie bedrijven geselecteerd, en aan het eind van dat jaar zullen twee van de drie zich voor nog eens vier jaar vastleggen. "Aan het eind van vier jaar vragen we bedrijven om ten minste twee logische qubits te hebben en alle logische poorten die nodig zijn om een algoritme uit te voeren", legt Neil Abroug uit.

Mogelijke toetreding van nieuwe start-ups 

Aangezien de geselecteerde bedrijven op verschillende technologieën werken (koude atomen, silicium, enz.), wordt de volgorde van fabricage niet opgelegd: dit zou een van de start-ups bevoordelen en de competitie scheef trekken. "Daarna is het gewoon een kwestie van opschalen: van 2 qubits gaan we naar 8, dan van 8 naar 32, en van 32 naar 128," voegt Neil Abroug toe.

Bij elke mijlpaal wordt opnieuw overlegd of nieuwe start-ups in aanmerking komen. Een voorbeeld is de start-up Crystal Quantum Computing, die quantumcomputers ontwikkelt op basis van opgesloten ionen, maar die nog niet aan alle voorwaarden voldoet.

Civiele en militaire dualiteit

Technologische criteria dus, maar ook financiële criteria, om ervoor te zorgen dat de start-up "voldoende solide fundamenten heeft om een industriële speler te worden die aan de behoeften zal voldoen", legt de coördinator van de kwantumstrategie uit.
Emmanuel Chiva rechtvaardigt deze selectie op grond van de moeilijkheden die het programma ondervindt om in Frankrijk een kwantumcomputer te ontwikkelen: "Het is voorbarig om een onomkeerbare technologische keuze te maken, terwijl er over de hele wereld verschillende qubit-technologieën worden ontwikkeld", en hij voegt eraan toe dat het nodig is om "massaal te investeren in R&D om barrières weg te nemen die onredelijk zouden kunnen worden voor particuliere spelers".

De technologieën die door start-ups worden ontwikkeld mogen niet uitsluitend door de staat worden gebruikt. De DGA en het ministerie van Defensie gaan de technologie niet in beslag nemen," benadrukt Emmanuel Chiva. We hebben soms de neiging om het militaire systeem chemisch zuiver te willen houden, wat niet langer gepast is gezien de versnelling van de technologische ontwikkelingen."

Bron:
Usine Digitale, 7 mei 2024

De DGA lanceert een programma met 5 Franse start-ups om zich uit te rusten met