Oprichting van waarnemingscentrum voor micromobiliteit

Monowheels, segways, hoverboards, skateboards en e-steps... Om beter inzicht te krijgen in het gebruik van deze nieuwe lichte en compacte elektrische vervoermiddelen, heeft de Franse minister van Transport, Patrice Vergriete, op donderdag 23 mei een waarnemingscentrum voor micromobiliteit opgericht (Observatoire national de la micromobilité).

Het centrum zal alle beschikbare informatie over deze vervoerswijzen verzamelen, zoals definities, regelgeving, gebruiksgegevens, ongevallencijfers, milieueffecten en wetenschappelijke publicaties. Er zijn al resultaten beschikbaar van een eerste onderzoek, gefinancierd door Ademe, over het gebruik van micromobiliteit en het profiel van de gebruikers. Het centrum zal ook dienen als schakel tussen aanbieders van micromobiliteit en lokale overheden.

Het waarnemingscentrum wordt beheerd door verschillende overheidsorganisaties: het directoraat-generaal infrastructuur en mobiliteit van het Franse ministerie van Ecologische Transitie, het milieuagentschap Ademe, het nationale interministeriële waarnemingscentrum voor verkeersveiligheid (ONISR), en het onderzoekscentrum Cerema.

Explosieve groei en veiligheidsuitdagingen

Op 1 januari 2024 bezaten 2,5 miljoen mensen in Frankrijk een van deze nieuwe elektrische vervoermiddelen. Dit is een stijging van 290% ten opzichte van 640.000 in 2020. Daarnaast zijn er in 59 Franse steden deelscooters beschikbaar, met een totale vloot van 22.500 e-scooters en een miljoen ritten per maand.

Micromobiliteit maakt verplaatsingen gemakkelijker en bevordert de intermodaliteit. Eén op de vijf ritten met een e-step combineert verschillende vormen van vervoer. In 62% van de gevallen wordt de e-step gecombineerd met het openbaar vervoer. In de randstedelijke gebieden combineert één op de tien gebruikers een persoonlijke e-step met een auto.

Helaas gaat het succes van deze nieuwe vervoermiddelen gepaard met meer ongevallen. In 2023 raakten 643 gebruikers ernstig gewond en kwamen 42 gebruikers om het leven.

Bron: Actu-Environnement, Ministère de la Transition écologique, Observatoire national de la micromobilité