Gezondheid & zorg

Frankrijk en Nederland delen dezelfde maatschappelijke en economische uitdagingen als het gaat om gezondheid & zorg. Hierbij gaat het om sterker de focus te leggen op kwalitatieve zorg voor alle burgers, integrale thuiszorg, persoonlijke zorg en kostenefficiency. Belangrijke onderwerpen voor beide landen zijn vergrijzing, toename van chronische aandoeningen en toenemende aandacht voor aandoeningen als dementia. Daarnaast is digitalisering in de hele zorgketen een belangrijk onderwerp voor beide landen.

Neem contact op met de sector Gezondheid & zorg.