Franse belastingdienst

Als u gaat exporteren naar Frankrijk krijgt u te maken met verplichtingen op het gebied van BTW. Deze verplichtingen verschillen afhankelijk of u aan bedrijven en/of aan particulieren levert. De Belastingdienst in Nederland en KVK Nederland bieden actuele informatie over de BTW-regels bij verkeer van goederen en diensten binnen Europa.  

Indien u zich gaat vestigen op de Franse markt wordt u naast BTW afhankelijk van uw situatie met andere vormen van belasting geconfronteerd.

Op de Engelstalige site van de Franse Belastingdienst, de Service des Impôts des Entreprises Etrangères (SIEE), vindt u veel nuttige informatie voor buitenlandse ondernemers die actief zijn in Frankrijk. Op hun website vind u onder andere een lijst met veel gestelde vragen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met de Franse Belastingdienst. Dat kan via een e-mailadres dat speciaal bestemd is voor internationale bedrijven.

Om misverstanden te voorkomen en duidelijk op het vizier te hebben wat je eventuele belastingverplichtingen zijn bij handel tussen Nederland en Frankrijk, is het verstandig om een boekhouder in de hand te nemen, een zogenaamde expert comptable. Zo’n expert regelt je belastingzaken, zodat je zeker weet dat je niets over het hoofd ziet. Dit kan een lokale boekhouder zijn, maar ook een internationale dienstverlener.

Een lijst van geregistreerde boekhouders vindt onder andere bij de Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables. Wij kunnen u ook verder helpen met het vinden van een fiscaal adviseur. Voordeel is dat deze zowel op de hoogte zijn van de Nederlandse als de Franse situatie. Ook is deze adviseur in staat om in de Nederlandse of Engelse taal te communiceren.