Marktrapporten

Regelmatig publiceren de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het economische team van de Nederlandse Ambassade in Parijs en de Netherlands Business Support Offices (NBSO) in Nantes en Lyon rapport over sectorale ontwikkelingen in Frankrijk. Een overzicht van huidige beschikbare marktrapporten in de Nederlandse en/of Engelse taal over enkele Franse (sub)sectoren zijn te consulteren via deze pagina van website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)