Opstarten bedrijf

Afhankelijk van uw activiteiten kan het aanbevelenswaardig zijn openen van een vestiging in Frankrijk te overwegen. Met een eigen vestiging heeft u namelijk een goede aansluiting op de Franse markt: Fransen vinden het prettig om zaken te doen met een Frans bedrijf en daarbij hun eigen taal te kunnen spreken. Net als bij het starten van exporteren naar Frankrijk geldt ook hier dat een grondige voorbereiding noodzakelijk is. Er bestaan namelijk verschillende opties, met elk voor- en nadelen. Ook dient u vooraf verifiëren of uw activiteit onder de gereglementeerde activiteiten valt. Is dit het geval, dan dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Om een goed beeld van de opties te verkrijgen, nodigen wij u uit de navolgende bronnen te consulteren:

Overweegt u uw bedrijf te vestigen in Frankrijk, dan is het belangrijk om vooraf juridisch en fiscaal advies in te winnen. Zo voorkomt u eventuele onaangename verassingen. De RVO, het economische team van de Nederlandse Ambassade in Parijs en de Netherlands Business Support Offices (NBSO) in Nantes en Lyon bieden geen juridische dienstverlening. Wél is het mogelijk om een deel van de kosten van de inhuur van een externe partij vergoed te krijgen via de SIB Kennisvoucher. Neem daarvoor contact op met RVO.