The Shift Project lanceert een beslissingsondersteunend platform voor de energie- en klimaattransitie

Het nieuwe platform Territoires au Futur van The Shift Project, een Franse denktank en NGO, biedt cijfers en analyse-elementen voor de energie- en klimaattransitie. De ambitie van het platform is om bestuurders en burgers te ondersteunen de klimaatdoelen voor 2030 te halen. Het platform is een gratis besluitvormingsinstrument dat voor iedereen toegankelijk is. Vooralsnog richt het platform zich op vier thema's: landbouw en voedsel, economie en werkgelegenheid, huisvesting en mobiliteit.

Beeld: ©The Shift Project

"We willen bestuurders informatie geven over de ecologische en klimaatcrisis en het debat voeden met kwantitatieve informatie", legt Jean-Marc Jancovici, een activistische energiespecialist, schrijver van De eindeloze wereld en oprichter van The Shift Project, uit. Maar de informatie is niet alleen bestemd voor bestuurders ook burgers kunnen hiermee hun bestuurders aansporen om de transities te versnellen. Voor de initiatiefnemers van het project is er sprake van urgentie, "de huidige bestuursperiode van gemeenten is de laatste volledige bestuursperiode voor 2030, de datum waarop de uitstoot moet zijn gehalveerd ten opzichte van 1990". En zij hopen met dit platform de bestuursperiode "nieuw leven in te blazen" door de gekozen bestuurders aan te moedigen "hun beleid te heroriënteren om de veerkracht van hun gebied te verbeteren".

Gegevens voor verschillende bestuurslagen

Concreet biedt het platform Territoires au Futur toegang tot indicatoren die uit Franse databanken zijn samengesteld – Insee (Nationaal instituut voor statistiek en economische studies), Ministerie van Ecologische Transitie, CRATer (voedseltransitie), Ademe (ecologische transitie) – voor het maken van een diagnose op gemeentelijk, intergemeentelijk, departementaal en regionaal niveau. Via de naam van een gemeente, krijgt men toegang tot een dashboard met de meest recente gegevens over de artificialisering van omgevingen (verdwijnen van natuur), de verdeling van broeikasgasemissies, de voedselzekerheid, economische activiteiten die gevoelig zijn voor klimaatrisico's, de afhankelijkheid van de auto, de toegang tot openbare diensten, de energierenovatie in de gebouwde omgeving of de afhankelijkheid van gas en stookolie in woningen. Binnen het platform kan men eenvoudig van bestuurslaag veranderen, zodat men kan bepalen op welke laag acties moeten worden ondernomen om de situatie te verbeteren. Bovendien biedt de site een twintigtal kaarten over dezelfde vier thema’s op intergemeentelijk, departementaal en regionaal niveau waarmee vergelijkingen tussen gebieden mogelijk is.

De voor elke indicator gebruikte berekeningsmethode wordt gedetailleerd beschreven, evenals de beperkingen die inherent zijn aan de gebruikte statistieken. Verschillende gegevenssets dateren uit 2020, terwijl de gezondheids- en energiecrisissen de situatie voor de meeste van de behandelde thema’s hebben gewijzigd. Het platform moedigt gebruikers daarom aan ook andere informatiebronnen te raadplegen, zoals de rapporten en analytische nota’s van The Shift Project. Bestuurders zullen ongetwijfeld nieuwsgierig zijn om deze cijfers en actielijnen naast hun eigen klimaat-, lucht- en energieplan te leggen.

Bron: Localtis