Vinci Autoroutes scherpt strategie aan om uitstoot van broeikasgassen te verlagen

Met het onlangs geactualiseerde rapport Décarboner la route : une urgence écologique over het koolstofvrij maken van snelwegen wil Vinci Autoroutes de ecologische transitie van zijn infrastructuur versnellen, met name door deze aan te passen aan de komst van steeds meer elektrische voertuigen, maar ook aan klimaatverandering.

"We hebben de kortetermijnvisie van het rapport aangescherpt", aldus één van de schrijvers van het rapport, "met name door de versnelde integratie van elektrische voertuigen op de snelweg. Vinci Autoroutes moet namelijk heel snel handelen en zijn CO2-uitstoot met meer dan 30% verminderen om zijn doelstellingen in 2030 te halen.

De weg, het ondergeschoven kindje van de strijd tegen de CO2-uitstoot

Vinci Autoroutes maakt er geen geheim van dat de transportsector de enige sector is die zijn CO2-uitstoot niet heeft teruggebracht tot onder het niveau van 1990. Terwijl het de meest vervuilende sector is, die verantwoordelijk is voor 32% van de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk. En het wegennet is verantwoordelijk voor 95% van dit aandeel. Snelwegen vertegenwoordigen 1% van het Franse wegennet, maar 25% van de uitstoot. Aangezien een modal shift deze uitstoot slechts met 10 tot 15% kan verminderen, is Vinci Autoroute verplicht om zowel zijn infrastructuur als de manier waarop deze wordt gebruikt koolstofarmer te maken. Van 129 miljoen ton CO2 in 2022 moet de wegensector zijn uitstoot in 2030 verlagen naar 92 miljoen ton om de doelstelling voor het koolstofarm maken van het wegennet te halen.

Superladers voor vrachtwagens

Een van de technologische doorbraken uit het eerste rapport betrof het goederenvervoer. Vinci Autoroutes zet in op batterij-elektrische vrachtwagens die de tolwegbeheerder in de tweede helft van dit decennium verwacht.

Voor Vinci Autoroutes vereist deze op handen zijnde komst van elektrische vrachtwagens enkele aanpassingen: "Vrachtwagenchauffeurs moeten 45 minuten rusten na een rit van 4,5 uur. Daarom moeten we zware speciale superladers installeren die aangepast zijn aan deze rusttijd,” aldus het bedrijf.

Dit brengt uiteraard een aantal grote problemen met zich mee, zoals de stroomvoorziening van deze superladers. Vinci Autoroutes zal daarom op meer dan 1.000 hectare grond zonnepanelen neer zetten.

Hetzelfde geldt voor elektrische personenauto’s. De 180 verzorgingsplaatsen van Vinci Autoroutes in Frankrijk zijn elk uitgerust met negen laadpalen. Dit is voldoende voor het actuele Frans wagenpark dat voor 2% uit elektrische voertuigen bestaat, maar niet voor het verwachte aantal elektrische auto's in 2035 (45% van het totale wagenpark). Hiervoor zullen gemiddeld 60 à 70 laadpalen per verzorgingsplaats nodig zijn waarmee ook nog sneller moet kunnen worden geladen.

Vinci Autoroutes gebruikt het rapport ook als basis om overheidssubsidies voor deze laadpalen aan te moedigen: "Het economische model is niet levensvatbaar, om een simpele reden: we moeten anticiperen op de vraag om gebruikers aan te moedigen over te stappen op elektrische voertuigen, zodat we altijd voorop lopen". Vinci Autoroutes schat dat er 4 miljard euro nodig is om de snelwegen uit te rusten met laadpalen, van de 60 miljard euro die nodig is voor het totale plan om de weginfrastructuur koolstofvrij te maken.

Bescherming weginfrastructuur tegen klimaatverandering

Sinds 2021 is er een toename van het aantal extreme weersomstandigheden die van invloed zijn op de snelwegen, met name overstromingen. In het geactualiseerde rapport wordt daarom dieper ingegaan op de noodzaak voor snelwegen om zich aan te passen aan de grillen van het weer via twee benaderingen: door de aanpassing van kritieke infrastructuur of door de bescherming van specifieke gebieden.

Eerste testen met het dynamisch opladen van vrachtwagens

Rekening houdend met de krappe deadlines uit het rapport zijn de aanbevelingen "geen science fiction", aldus het bedrijf. In september gaat een consortium onder leiding van Vinci Autoroutes, in samenwerking met teams van de wegenbouwactiviteiten van Vinci Construction, de Gustave Eiffel Universiteit, Hutchinson (dochteronderneming van TotalEnergies), ElecTreon Wireless en Elonroad, en met de steun van Cerema (overheidsinstelling onder toezicht van het ministerie voor Ecologische Transitie), twee dynamische laadoplossingen (inductie en rail) voor vrachtwagens testen op twee proeftrajecten van elk 2 kilometer op de A10 vanaf het tolstation Saint-Arnoult-en-Yvelines ten Zuid-Westen van Parijs.

Dit project maakt deel uit van een aanbesteding van BPI France (openbare investeringsbank) voor projecten op het gebied van het koolstofvrij maken van mobiliteit. Het consortium zal een overheidsfinanciering ontvangen uit het investeringsplan France 2030. Het totale budget voor het project bedraagt €26 miljoen en wordt gespreid over drie jaar.

Bron: Le Moniteur, Challenges