Franse transportminister kondigt belasting op vliegtickets aan ter financiering van het spoor

Op maandag 7 augustus kondigde de Franse minister van transport, Clément Beaune, aan dat hij de belasting op vliegtickets wil verhogen in de begroting van 2024 om investeringen in het spoor te financieren. "Veel mensen [...] zijn geschokt door het feit dat het vaak goedkoper is om het vliegtuig te nemen dan de trein", legde hij uit. Greenpeace publiceerde eind juli een onderzoek waaruit bleek dat de trein in Frankrijk voor dezelfde reis gemiddeld 2,6 keer duurder was dan het vliegtuig. Beaune verklaarde ook dat het Europese project om kerosine te belasten vooruitgang boekte en "binnen enkele maanden" zou worden afgerond.

De solidariteitsheffing op vliegtickets die Frankrijk in 2005 invoerde en waarvan de opbrengst wordt gedoneerd aan een aantal internationale organisaties voor ontwikkelingshulp, omvat sinds 2020 een ecotaks. Deze eco-bijdrage die van toepassing is op vluchten vanuit Frankrijk financiert zowel het spoor- als wegvervoer, aangezien de opbrengsten ervan worden toegewezen aan het Agence de financement des infrastructures de transport de France. Ten tijde van de invoering verwachtte de Franse regering dat deze regeling ongeveer €182 miljoen per jaar zou opbrengen.

Met de invoering van deze ecotaks haalde de Franse regering de woede van de luchtvaartsector op haar hals, omdat deze vreesde voor een verlies aan concurrentievermogen. Air France schatte de extra kosten van deze maatregel op meer dan 60 miljoen euro per jaar. In een persbericht zei de luchtvaartmaatschappij ook dat de maatregel "extreem nadelig" voor haar was, aangezien 50% van haar activiteiten vanuit Frankrijk werden uitgevoerd.

Europees plan om kerosine te belasten verkeert in impasse

Clément Beaune gaf ook commentaar op het Europese plan om kerosine te belasten. Volgens de minister loopt Frankrijk voorop en hij heeft er alle vertrouwen in dat Europa binnen een paar maanden een heffing op kerosine invoert.

Hoewel de minister beweerde dat het project "vooruitgang boekt", vertelden verschillende Europese diplomaten onlangs aan Reuters dat de besprekingen tussen de lidstaten stagneerden en dat er waarschijnlijk geen akkoord zou worden bereikt voor het einde van het Spaanse voorzitterschap op 1 januari 2024.

De Franse luchtvaartsector is tegen een nieuwe belasting die bedoeld is om minder vervuilende transportmodaliteiten te stimuleren, met name het spoor. De Fédération Nationale de l'Aviation et de ses Métiers (FNAM) wil dat de belasting op zijn minst zal worden gebruikt voor het koolstofvrij maken van de sector.

Reactie luchtvaartsector

In een persbericht van 30 augustus sprak de FNAM zijn verbazing uit over "de vorm van deze aankondiging, waarover geen enkel overleg of uitwisseling van informatie heeft plaatsgevonden met de spelers in de luchtvaartsector". Voor de federatie vormt "de opeenstapeling van fiscale maatregelen nodeloos een bedreiging voor de toekomst van de Franse vlag". Als deze maatregel niet wordt geschrapt, zal de Fnam "de mogelijke rechtsmiddelen tegen de invoering van een dergelijke maatregel onderzoeken".

Air France heeft al gevraagd om "eerlijke concurrentievoorwaarden na te leven, om te voorkomen dat de bestaande concurrentievervalsing met niet-Europese maatschappijen wordt versterkt". Op dit punt gaf Clément Beaune aan dat hij de discussie wil uitbreiden naar Europees niveau tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van transport eind september: "Het heeft geen zin om Franse luchtvaartmaatschappijen te belasten als andere maatschappijen geen inspanningen leveren. Ik waak erover dat onze luchtvaartmaatschappijen, zoals Air France, en onze luchthavens niet de dupe worden.

Bron: L’Usine Nouvelle, La Tribune