Frankrijk introduceert belastingkrediet voor groene investeringen door de industrie

De Franse begrotingswet 2024 voorziet in de invoering van een nieuw belastingkrediet voor "groene investeringen in de industrie"  ter hoogte van 20% à 45% van de investering in technologieën van morgen, de zogenaamde groene innovaties. Het gaat daarbij om vier sectoren die belangrijk zijn voor de ecologische transitie: batterijen, zonnepanelen, warmtepompen en windturbines.
De fiscale regeling heet 'Crédit Impôt au titre des Investissements en faveur de l'Industrie Verte', oftewel C3IV.

Dit belastingkrediet is beschikbaar voor in Frankrijk gevestigde industriële en commerciële bedrijven die materiële investeringen zoals grond en gebouwen of immateriële investeringen zoals octrooirechten of licenties doen die nodig zijn voor de productie van batterijen, zonnepanelen, windturbines en warmtepompen.
Frankrijk wil zodoende zijn energie-onafhankelijkheid en de toekomst van zijn nationale industrie versterken.

Het belastingkrediet dient nog wel het akkoord van het Franse parlement alsmede van de Europese Commissie te krijgen.

Lange lijst investeringen komt in aanmerking

Welke uitgaven vallen onder de regeling?
Voor het C3IV-krediet komen onder andere uitgaven in aanmerking als hieronder genoemd.
Batterijen: batterijcellen en modules.
Warmtepompen: luchtwarmtepompen (lucht/lucht, lucht/water), geothermische warmtepompen (water/lucht, water/water, grond/lucht, grond/water), zonnewarmtepompen (warmtepompen gekoppeld aan zonnepanelen) , hybride warmtepompen (warmtepomp gekoppeld aan een boiler), thermodynamische boiler (TWS).
Windturbines (op zee): gondels en fundaties (geïnstalleerd en drijvend) voor offshore windturbines, elektrische onderstations, montage van de windturbine en integratie op de fundering, elektrische verbindingskabels / dynamische kabels tussen de windturbines.
Zonnepanelen: PV-kwaliteitswafers, ondersteunende structuur, cellen, modules.
Maar ook een lange lijst componenten en materialen valt onder het krediet.

50% uit de waardeketen
De voorwaarde is dat minstens 50% van de investering moet plaatsvinden samen met bedrijven uit de waardeketen van één van de vier prioritaire sectoren.

De definitieve lijst van de essentiële onderdelen en kritieke grondstoffen zal bij decreet worden vastgesteld zodra het belastingkrediet groen licht van het Franse parlement en van de Europese commissie heeft en definitief in werking treedt.

Industrie Verte