Regiorapport Hauts-de-France

De Nederlandse Ambassade in Parijs heeft de Regionale Kamer van Koophandel van Hauts-de- France opdracht gegeven tot een studie over de economie en het ontwikkelingspotentieel van de regio Hauts-de-France, een nabijgelegen maar relatief onbekende exportmarkt voor het Nederlandse bedrijfsleven. Conclusie van dit onderzoek is dat er aanzienlijke mogelijkheden en ontwikkelingskansen in Noord-Frankrijk liggen.

De studie heeft geresulteerd in een hoofdrapport – over de regio in zijn algemeenheid – en de drie thema-rapporten over respectievelijk de Agro-sector, Automotive en Life Science and Health in de regio. De rapporten beschrijven diverse economische indicatoren, zoals werkgelegenheid en exportwaarden. Ook biedt het rapport inzicht in de kansen in de regio, bijvoorbeeld over interessante aanwezige partijen, investeringsprojecten of economische (kennis)clusters. Dit biedt Nederlandse bedrijven handvatten om de regio te leren kennen en een eventuele benaderingsstrategie te vormen.