Ambitieus plan voor retrofit in Frankrijk

Na een raadplegingsfase met de sector afgelopen najaar heeft de Franse regering op woensdag 26 april een nationaal actieplan voor retrofit gepresenteerd: een combinatie van nieuwe maatregelen en reeds gelanceerde initiatieven, bedoeld om meer voertuigen met verbrandingsmotor om te bouwen tot elektrische voertuigen (batterij, waterstof of plug-in hybride).

Minder schadelijk voor het milieu, maar ook voordeliger dan de aankoop van een nieuw voertuig, vooral voor grotere voertuigen, zou Retrofit dus kunnen zorgen voor een snellere elektrificatie van het wagenpark, met het oog op het aangekondigde einde van de verkoop van voertuigen met verbrandingsmotor in 2035. Maar het aanbod staat nog in de kinderschoenen.

Beeld: ©Website Autoweek

Vereenvoudiging van de regelgeving

In dit nieuwe actieplan wil de Franse regering de regelgeving voor retrofit vereenvoudigen en is hiermee al gestart dankzij de afschaffing, per 1 januari 2023, van de clausule inzake het eigendomstermijn vóór de ombouw van het voertuig. De voorwaarden voor de toekenning van de retrofitbonus bepaalden immers dat de aanvrager, om voor de steun in aanmerking te komen, het voertuig dat hij wenste om te bouwen ten minste één jaar eerder moest hebben gekocht. Zoals uit de raadpleging is gebleken, vertraagde deze clausule de doorverkoop of leasing van een omgebouwd voertuig dat door een bedrijf voor dit doel was gekocht.

Daarnaast start de regering een raadpleging over een ontwerpdecreet dat gericht is op de invoering van technische en administratieve flexibiliteitsmaatregelen om retrofit te vereenvoudigen.

Ten slotte zal de regering de definitie van een Europees kader voor retrofit ondersteunen, waardoor de verschillende nationale kaders kunnen worden geharmoniseerd en er een echte Europese markt ontstaat.

Meer steun en stimuleringsmaatregelen

Om de democratisering van elektrische voertuigen voor bedrijven en particulieren te stimuleren, zijn de aanschafsubsidies per 1 januari 2023 verhoogd met 1.000 euro. Voor huishoudens met een zeer laag inkomen en huishoudens met een laag inkomen die als "veelrijders" worden beschouwd, kan deze bonus zelfs oplopen tot 6.000 euro voor de ombouw van een personenauto en 10.000 euro voor een bestelwagen. Mensen die wonen of werken in een lage emissiezone kunnen daarnaast aanspraak maken op een extra bonus van 1.000 à 3.000 euro in geval van toekenning van lokale steun. In de begrotingswet 2023 is ook bepaald dat retrofit in aanmerking komt voor het experiment met een renteloze lening voor mobiliteit in lage emissiezones.

Vrachtwagens kunnen gebruikmaken van de projectoproep "Ecosysteem van zware elektrische voertuigen", met een budget van 60 miljoen euro voor 2023 waarmee de aankoopsteun kan oplopen tot 150.000 euro, afhankelijk van het type voertuig.

In het kader van de voorbereiding van de begrotingswet 2024 wil de regering de steun- en stimuleringsmaatregelen voor de aanschaf van omgebouwde voertuigen, voor alle categorieën voertuigen, verder versterken.

Om investeringen door de industrie mogelijk te maken, heeft de regering besloten een budget van 20 miljoen euro aan deze spelers toe te kennen binnen het investeringsplan France 2030 en vooral via de oproep tot het indienen van projecten "Steun voor investeringsprojecten om toekomstige wegvoertuigen en hun onderdelen in Frankrijk te produceren", die in februari jongstleden is gelanceerd en tot 15 mei loopt. De overheid zal ook het ontwerp en de goedkeuring van prototypes ondersteunen in het kader van investeringen in onderzoek en industriële ontwikkeling. De ontwikkelings- en testkosten ter voorbereiding van de goedkeuring kunnen bijvoorbeeld worden gedekt door de projectoproep Coram 2023 die wordt beheerd door de Franse openbare investeringsbank Bpifrance.

Ten slotte wil de regering de structurering van dit ecosysteem ondersteunen door de samenwerking van bedrijven te bevorderen en de bundeling van investeringen aan te moedigen. Daartoe moet vóór eind juni een Task Force Retrofit worden opgericht, in samenwerking met de beroepsorganisatie van bedrijven in de mobiliteitssector Mobilians.

Volgens de Franse regering zullen op het totale wagenpark in Frankrijk van 45,7 miljoen in 2022, 20 miljoen thermische voertuigen gebruik kunnen maken van deze maatregelen, waaronder de voertuigen die toegang willen tot lage emissiezones en de honderdduizenden thermische voertuigen van lokale overheden die verplicht zijn hun wagenpark te vernieuwen.

Reactie Tolv

Het plan van de Franse regering beoogt vooral concreet te zijn. Dit tot tevredenheid van Antoine Desferet, cofounder van Tolv, een van de belangrijkste spelers in Frankrijk op het gebied van Retrofit, naast R-Fit, Rev Mobilities en Noil.

Desferet hoopt dat de vereenvoudiging van de regelgeving de homologatie van de kits versnelt en vereenvoudigt. Bovendien zal een Europees kader voor retrofit de komst van veel jonge retrofitbedrijven stimuleren. “Zodra een voertuig gehomologeerd is in Frankrijk, kan het ook makkelijker in de rest van Europa verkocht worden”, aldus Antoine Desferet.

Samenwerking met Renault

Tolv verwacht in 2024 200 à 400 voertuigen te leveren, en in 2025 hoopt het bedrijf aantallen van 2.000 à 3.000 te bereiken.

Tolv heeft een samenwerking met Renault: de bedrijven ontwikkelen gezamenlijk een retrofitkit voor de Renault Master die in de ReFactory van Renault in Flins zal worden geassembleerd. Ook werkt Renault samen met R-Fit voor retrofitkits voor zijn welbekende modellen de 4L, de R5 en de Twingo.

Retrofit is geen geknutsel, licht Antoine Desferet nog toe. “Wij doen exact dezelfde testen als de OEM’s. Onze batterijen ondergaan dezelfde testen.”

Lage autonomie

De lage autonomie van geretrofitte voertuigen kan ook vragen oproepen bij de gebruikers. Met de kits van R-Fit kun je 80 à 90 km rijden en met de kit van Tolv voor de Renauklt Trafic kan 123 km afgelegd worden. Dit is uiteraard veel minder dan nieuwe EV’s.

Volgens Tolv zijn dit juist perfecte prestaties voor bestelwagens in de stedelijke gebieden die in het hart van de lage emissiezones rijden. Ze worden gebruikt door leveranciers, kleine ondernemers en lokale overheden. Retrofit zou dus juist erg geschikt zijn voor professioneel gebruik. In een later stadium zal het ook voor particulieren een goede optie worden maar eerst dienen nog wat drempels overwonnen te worden.

Bron: Ministère de la Transition écologique, Actu-Environnement, Capital (26 april 2023)