Frankrijk bereikt symbolische mijlpaal van 100.000 laadpunten

Het was aanvankelijk de nationale ambitie voor eind 2022, het bereiken van 100.000 laadpunten. Dit is sinds 5 mei een feit in Frankrijk. De laatste twee jaar is een enorme versnellingsslag ingezet met een steeds betere dekking van het land. In één jaar tijd steeg het aantal laadpunten met maar liefst 270%. De volgende mijlpaal is 400.000 laadpunten in 2030!

EV charging
Beeld: ©Beeldbank NL Branding

Met de 100.000 publieke laadpunten telt Frankrijk gemiddeld 148 laadpunten per 100.000 inwoners. De toename in het aantal laadpunten is indrukwekkend. Een jaar geleden telde Frankrijk nog slechts 60.040 laadpunten. Vooral de afgelopen maanden heeft de uitrol van de laadinfrastructuur een grote sprong gemaakt. Het lijkt erop dat de stakeholders uit de sector nu echt op stoom zijn en dat ze hun aanbod in korte tijd flink hebben uitgebreid.

Strategisch Automotive Sectorcontract
De doelstelling van 100.000 laadpunten was onderdeel van het Strategisch Automotive Sectorcontract uit 2018. Het doel van dat contract was een laadpunt voor tien voertuigen te bereiken, oftewel 100.000 laadpunten voor een miljoen voertuigen eind 2022 (600.000 elektrische voertuigen en 400.000 hybride). Dat bleek niet ver van de werkelijkheid te liggen: eind 2022 reden er 1.102.975 elektrische en hybride voertuigen in Frankrijk voor 82.107 laadpunten.

Emmanuel Macron besloot zelfs in mei 2020 om de symbolische mijlpaal een jaar te vervroegen naar eind 2021… Dit werd weliswaar bij lange na niet gehaald maar de doelstellingen zorgden wel voor een sterke dynamiek en daarmee een versnelling van de uitrol van het netwerk.
Tot 2020 werden in Frankrijk gemiddeld 4000 laadpunten per jaar geïnstalleerd. In 2021 steeg dat aantal tot 18.500 per jaar en in 2022 zelfs tot 28.500 !

Opkomst van snellaadpalen
De doelstelling die door de Franse overheid is vastgesteld heeft het hele veld in beweging gebracht, bevestigt Matthieu Dischamps, algemeen directeur van PowerDot. Hij denkt dat de operators aanvankelijk de hoogte van de investeringen wat onderschat hadden waardoor er geen schot in de zaak zat.
De nieuwe spelers die er de laatste twee jaar bij zijn gekomen, zijn hoofdzakelijk actief in snelladers (meer dan 50 kW in gelijkstroom) of zelfs super snelladers (meer dan 150 kWh) waarmee je in enkele tientallen minuten tot 80% autonomie bij kunt laden.
PowerDot en diens concurrenten mikken op wat ze noemen ‘verborgen tijd’, dat wil zeggen de tijd dat een klant bijvoorbeeld zijn boodschappen doet.
Nu bestaat ongeveer 10% van het Franse laadpark uit snelladers of super snelladers. De verwachting is dat dat percentage niet heel erg zal stijgen op lange termijn. De Fransen laden immers hoofdzakelijk thuis of op het werk. Laadsessies zullen dus per definitie langzaam blijven, volgens AVERE-France.

Beschikbaarheid laadnetwerk
Het is mooi om over 100.000 laadpunten te beschikken maar deze moeten ook allemaal beschikbaar zijn als de gebruikers ze nodig hebben. Volgens AVERE-France was het Franse netwerk in april 2023 voor 85% beschikbaar. Een tijd terug had Frankrijk te kampen met een hoog aantal laadpunten buiten werking, maar de situatie is een stuk verbeterd. Bovendien zijn er nu voor één laadpunt dat niet werkt, acht andere laadpunten in de buurt beschikbaar.

Laadinfrastructuur op tolwegen
De Franse tollwegen zijn vrijwel allemaal uitgerust met laadinfrastructuur. De verzorgingsplaatsen van de APRR en AREA hebben allemaal laadpunten, die van SANEF voor 80% en die van het VINCI-netwerk zouden eind 2023 helemaal uitgerust moeten zijn. Maar deze laadpunten zijn weliswaar van minimum 22 kW maar minder dan de helft heeft een laadkracht van 100 kW of meer waarmee snelgeladen kan worden.
Nu al ontstaan er wachtrijen op de verzorgingsplaatsen aan de Franse snelwegen want het aantal elektrische auto’s groeit harder dan het laadnetwerk.

Bronnen :
Roole.fr / Usine Nouvelle /