Frankrijk stimuleert batterijrecycling-projecten

De Franse regering heeft twee recyclingprojecten voor lithiumbatterijen gepresenteerd die in het kader van France 2030 worden gefinancierd. De start-up MeCaWaRe gaat een proeflijn installeren op de onderzoekslocatie van Verkor (één van de toekomstige gigafactories) in Grenoble, terwijl het Canadese Li-Cycle heeft bekendgemaakt een recyclingunit in Harnes in de regio Hauts-de-France te vestigen. Met hun technologie worden alle soorten lithium-ionbatterijen gerecycled, met een terugwinningspercentage tot 95%.
Veolia en Solvay hebben financiering gekregen voor een kleine verwerkingseenheid, waarvan echter ook geruchten rondgaan dat dit project inmiddels is afgeblazen.
Na de bekendmaking van de vier en inmiddels zelfs vijf gigafabrieken in Noord-Frankrijk, krijgt het recyclingsaspect in Frankrijk volop de aandacht. Het beheer van de bergen gebruikte batterijen wordt in de toekomst een ecologische maar ook een economische uitdaging, aangezien zij een voorraad kritische metalen vormen (vooral voor wat betreft lithium, nikkel, kobalt) die van cruciaal belang kan blijken om Europa te voorzien van metalen die niet in Frankrijk te vinden zijn.
 

Beeld: ©Automobile Propre website

Financiering uit het 'France 2030'-programma

Daarom heeft de gedelegeerde minister van Industrie, Roland Lescure, in februari 2023 de financiering aangekondigd van twee projecten voor de recycling van batterijmateriaal in het kader van het France 2030-programma, dat voorziet in 2,9 miljard euro om de toegang tot grondstoffen veilig te stellen. Twee proeflijnen, de ene is een voorstel van Veolia en Solvay op een terrein van eerstgenoemde nabij Metz (Moezel), en de andere van MeCaWaRe (Isère) bij het bedrijf Verkor in Grenoble, krijgen 30 miljoen euro steun in het kader van de projectoproep "Recycling, recycleerbaarheid en herverwerking van materialen".

Veolia en Solvay streven naar een industrieterrein in 2028
In het kader van het consortium tussen afvalterugwinningsspecialist Veolia en chemiebedrijf Solvay (waar Renault zich in 2021 bij aansloot) honoreert het France 2030-programma het project voor een demonstratieproject voor hydrometallurgische recycling in de buurt van Metz (Moezel). Met deze geavanceerde technologie kan lithium uit gebruikte batterijen worden teruggewonnen en worden voldaan aan de hoge recyclingpercentages die in de toekomstige batterijverordening zijn vastgesteld. De fabriek zal 4.000 tot 7.000 ton gebruikt batterijpoeder (de zwarte massa, ook geproduceerd door Veolia) per jaar moeten verwerken.
Het doel is om gebruik te maken van de chemische expertise van Solvay om voldoende zuiverheid te bereiken om de gerecycleerde metalen opnieuw te gebruiken in nieuwe batterijen, aldus Veolia. In 2028 moet een industriële verwerkingseenheid worden gebouwd die 30.000 ton batterijen per jaar kan verwerken.
Er gaan echter geruchten dat dit project wellicht geen doorgang zal vinden, maar daar is vooralsnog geen bevestiging van te vinden.

MeCaWaRe in samenwerking met Verkor: Scrap CO2MET
MeCaWaRe heeft een samenwerking gesloten met de uit Grenoble afkomstige start-up Verkor, die in Duinkerken een gigafabriek voor batterijen gaat installeren en Renault, Schneider Electric, Capgemini en Arkema onder andere als partners heeft. Deze jonge spin-off van het Instituut voor Moleculaire en Supramoleculaire Chemie en Biochemie (ICBMS), opgericht in 2020, gaat in Grenoble, in het nieuwe R&D-centrum van Verkor, een eerste recyclagepilot (50 tot 100 ton per jaar) installeren. Als alles goed gaat, staat vervolgens een project op industriële schaal (6.000 tot 8.000 ton) geplant, maar in Verkor's gigafabriek in Duinkerken.
Dit is een eerste grote klant voor MeCaWaRe, dat een revolutionaire batterijrecyclingtechnologie ontwikkelt waarbij in fabrieken afgevangen CO2 wordt gebruikt in plaats van zuren.
De start-up, die zich alleen richt op productieafval, dat vaak overvloedig aanwezig is in batterijfabrieken, is van plan verschillende kleine recyclingeenheden direct in of bij de megafabrieken te installeren.

MeCaWaRe, Metal & Carbon Waste Recycling
MeCaWaRe is een deeptech startup uit het Saint-Etienne onderzoeksecosysteem van Lyon.
MeCaWaRe staat voor Metal & Carbon Waste Recycling, en is gehuisvest bij PULSALYS, de deeptech incubator en accelerator van Lyon Saint-Etienne. Het heeft een uniek procédé in de wereld: het recyclet technologische producten, met name batterijen, om daar kritische metalen en zeldzame aardmetalen (lithium, kobalt, nikkel, mangaan, lanthaan, enz.) op een eco-efficiënte, dat wil zeggen ecologische én economische, manier terug te winnen. De technologie komt van het Instituut voor Moleculaire en Supramoleculaire Chemie en Biochemie (ICBMS) in samenwerking met het laboratorium voor Katalyse, Polymeren, Processen, Materialen (CP2M) en het Instituut voor Moleculaire Wetenschappen van Marseille (ISM2), met steun van SATT Sud-Est .
Het baanbrekende proces van MeCaWaRe is gebaseerd op een innovatieve chemie waarbij strategische metalen teruggewonnen worden met een hoog rendement en een zeer hoge zuiverheidsgraad (van 98 tot 99,9%), terwijl de industriële CO2-uitstoot de kern van het proces vormt en er geen vloeibaar afvalwater ontstaat. Het proces werkt bij atmosferische druk en omgevingstemperatuur en verbruikt zeer weinig energie: deze belangrijke economische prestatie moet het mogelijk maken de exploitatiekosten te halveren en deze innovatie in industriële sectoren te positioneren om de energie- en milieu-uitdagingen aan te gaan.

"Deze baanbrekende projecten, die al zijn geïntegreerd in de Franse waardeketen voor batterijen die momenteel wordt opgezet, zullen een sleutelrol spelen om de strategische onafhankelijkheid van de Franse industrie in 2030 en de aanvoer van kritieke metalen te garanderen die op een verantwoorde en circulaire manier worden geproduceerd", aldus de gedelegeerd minister voor Industrie naar aanleiding van de nieuwe financiering. In november 2022 had de regering al vijf projecten gepresenteerd om de productie van kritieke metalen in Frankrijk te versnellen, waaronder het Eramet-project voor de recycling van batterijen (Relieve). Dit laatste project, dat in 2023 in Trappes van start moet gaan, heeft onlangs een Europese financiering van 70 miljoen euro gekregen.

Li-Cycle: nieuwe recyclagefabriek voor lithium-ionbatterijen in Harnes (Noord-Frankrijk)
Een ander nieuw project is de recyclingfabriek voor lithium-ionbatterijen van het Canadese bedrijf Li-Cycle in Harnes (Pas-de-Calais) die in 2024 operationeel moet zijn. Eind maart 2023 heeft Li-Cycle zijn plannen om zich in Frankrijk te vestigen officieel bekendgemaakt. Het Canadese bedrijf gaat zich in Harnes (Pas-de-Calais) vestigen met een fabriek voor de recycling van lithium-ionbatterijen.

Bij de opstart moet de site een verwerkingscapaciteit van 10.000 ton materiaal per jaar hebben met zo’n dertig mensen in dienst. Uiteindelijk moet de verwerkingscapaciteit oplopen tot 25.000 ton. De gepatenteerde technologie van Li-Cycle wordt hierbij ingezet. Met deze oplossing kunnen alle soorten lithium-ionbatterijen worden gerecycled, met een terugwinningspercentage tot 95%.
De teruggewonnen materialen, met name lithium, kobalt en nikkel, kunnen opnieuw worden geïntegreerd in de toeleveringsketen, hetgeen bijdraagt aan de vermindering van de extractie van deze zeldzame componenten. Met de ‘derde generatie-technologie’ van Li-Cycle worden de batterijen in zijn geheel gerecycled, zonder handmatige demontage.
Li-Cycle zal 100% op duurzame energie draaien en geen industrieel afvalwater produceren.
Zo kan Li-Cycle zich beter positioneren op de Franse batterijmarkt, met name in de regio Hauts-de-France waar al 4 gigafactories geplant staan.

Bronnen
Usine Nouvelle april 2023

Usine Nouvelle feb 2023

Pulsalys.fr, 28 feb 2023

NordFranceInvest.fr