Frankrijk neemt definitief de wet op de Groene Industrie aan

Op 23 oktober is in Frankrijk de Wet op de Groene Industrie ondertekend. Deze wet, die de afgelopen maanden in overleg met maatschappelijke organisaties werd opgesteld en vervolgens door het parlement is behandeld, is bedoeld om de herindustrialisatie van het land te versnellen en van Frankrijk de leider op het gebied van groene industrie in Europa te maken.

De belangrijkste maatregelen betreffen 4 aspecten:

1 Vergemakkelijken en versnellen van de aanleg van industrieterreinen en sanering van oude industrieterreinen
2 Financiering van de groene industrie, inclusief een nieuw belastingkrediet
3 Vergroenen van overheidsopdrachten
4 Opleiding en aantrekkelijkheid van de industrie

De wet op groene industrie heeft een tweeledig doel:

Een ecologisch doel, om de klimaatcrisis aan te pakken: dankzij de belangrijkste maatregelen die erin zijn opgenomen, wordt tegen 2030 een vermindering van 41 miljoen ton CO2-equivalent verwacht, wat neerkomt op een vermindering van bijna 5% van de footprint van de invoer en 1% van de totale footprint van Frankrijk. 
Een economisch doel, door te werken aan de herindustrialisering van het land en het creëren van banen: de wet op de groene industrie is ook een reactie op de Amerikaanse IRA wet en is bedoeld om Frankrijk te positioneren als leider op het gebied van groene technologieën.

De wet is het resultat van drie maanden van overleg, 300 hoorzittingen, een raadpleging van het grote publiek... Het wetsvoorstel voor groene industrie is opgesteld met een hoge mate van overleg met het maatschappelijk middenveld. Deze eerste fase heeft geresulteerd in het wetsvoorstel voor de groene industrie dat op 16 mei 2023 aan de ministerraad werd voorgelegd.

Beeld: Stock.Adobe.com

15 maatregelen

De wet bevat 15 maatregelen, ingedeeld in 4 groepen.

1. De vestiging van bedrijventerreinen in Frankrijk vergemakkelijken en versnellen
- 50 "France 2030"-locaties aanbieden en oude industrieterreinen saneren 
- Het herindustrialiseringsproces in de regio's buiten Parijs versnellen 
- De tijd die nodig is om een bedrijventerrein op te zetten, halveren 
- Creëren van een bijzondere, vereenvoudigde, procedure voor projecten van groot nationaal belang 
- Recycling van industrieel afval aanmoedigen

2. Groene industrie financieren door publieke en particuliere fondsen te mobiliseren
- Groene technologieën ondersteunen via het nieuwe belastingkrediet voor "groene investeringen in de industrie"  
- Ondersteuning van het koolstofarm maken van bestaande industrieën 
- Particuliere spaargelden mobiliseren om groene industrie te financieren

3. Voorkeur geven aan milieu pro-actieve bedrijven bij alle overheidsinitiatieven
- De meest ecologische bedrijven identificeren: Triple E 
- Bij overheidsopdrachten meer de voorkeur geven aan milieuvriendelijke producten 
- Overheidssteun aan bedrijven afhankelijk maken van een milieuvriendelijke bedrijfsstrategie 
- De ecologische bonus afhankelijk maken van de ecologische footprint van elektrische voertuigen 
- De staatsbegroting vergroenen

4. Opleiding voor een carrière in de groene industrie
- Meer ingenieurs en technici opleiden in Frankrijk  
- De industrie weer centraal stellen en opleidingen aantrekkelijker maken

Economische en milieueffecten
Verwacht wordt dat de wet de nodige economische en milieueffecten zal genereren:  
Reductie broeikasgassen
-41 miljoen ton CO2 vermindering van de koolstoffootprint van Frankrijk tegen 2030

Investeringen
23 miljoen euro aan investeringen tussen nu en 2030

Banen
40,000 directe banen gecreëerd tegen 2030

Belastingkrediet voor groene investeringen en innovaties

Een belangrijk instrument hierbij is de nieuwe fiscale aftrekregeling voor de industrie die investeert in groene sectoren, die tussen de 20% en 45% van de investering in technologieën van morgen zal bedragen, voor de zogenaamde groene innovaties. Het gaat daarbij om vier sectoren die belangrijk zijn voor de ecologische transitie: batterijen, zonnepanelen, warmtepompen en windturbines.